#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Alles voor goud!

Nadat een zwemster tijdens de Olympische Spelen de gouden medaille had gewonnen op de 200 meter vlinderslag, vroeg een journalist haar hoe haar normale dagschema er uitzag. Zij antwoordde: "Ik sta om half vijf op, ben drie kwartier later in het zwembad, train tot half acht, ga naar huis om te ontbijten en daarna ga ik naar school. Om vier uur ben ik weer thuis waar ik een kopje thee drink, dan ga ik weer naar het zwembad waar ik tot acht uur train, vervolgens ga ik naar huis, eet een warme maaltijd, maak mijn huiswerk en ga dan op tijd naar bed. De volgende morgen sta ik weer om half vijf op."

Wat een programma!
En waarom deed deze atlete dat?
Om de eerste prijs te winnen; om een gouden medaille te krijgen.

Paulus schrijft in 1 Timoteüs 4:7b-8: "Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal."

Een belangrijke les is ook dat wij de prijs alleen kunnen winnen als wij de spelregels volgen. De Grieken en de Romeinen hadden heel strikte regels voor hun sportmensen. Hielden zij zich niet aan deze regels, dan werden zij onherroepelijk gediskwalificeerd. Dat is ook nu nog het geval.

Ook wij christenen hebben duidelijke ‘spelregels’ bij het lopen van onze wedstrijd. Die regels vinden wij in het Woord van God. Daarin staat precies waar wij ons aan te houden hebben; wat onze rechten en wat onze plichten zijn.

Tot slot kunnen wij van de atleet leren dat er een prijs valt te winnen. Stel je eens voor dat jij in een Olympisch stadion bent. 80.000 Mensen juichen jou toe, omdat jij de gouden medaille hebt gewonnen. Jij moet op het podium komen. De mensen gaan staan. Het wordt stil in het stadion. Het volkslied wordt alleen voor jou gespeeld. Langzaam wordt de vlag gehesen. De hele wereld kan jou op het moment van jouw glorie op de TV zien. Zou dat niet fantastisch zijn? Toch is dat alles maar een zwakke afspiegeling van de eer die op ons ligt te wachten.

Voor alle christenen ligt een beloning, een kroon, een gouden medaille klaar. De vergankelijke krans die atleten hier bij de eindstreep krijgen, is niets vergeleken bij de prijs die ons eens ten deel zal vallen. Eens zullen wij als 'beloning' Jezus mogen ontmoeten. Als wij de wedstrijd goed beëindigen, zal Hij Zelf ons een kroon op het hoofd zetten. "Dan zult u wanneer de hoogste Herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt." (1 Petrus 5:4)
Wat een vooruitzicht!

Leo Habets


Reageren