#T - Grootsgedrukt
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Binnen/buitenland

‘Unieke conferentie’ bij 70 jaar Israël

Het gaat nog even duren, maar in 2018 vindt er een ‘unieke conferentie’ plaats, georganiseerd door Cornerstone Ministries, gericht op christelijke verbroedering in het Midden-Oosten. Op 5 mei 2018 bestaat Israël namelijk 70 jaar. “We willen deze dagen feest vieren met elkaar”, zegt Mochtar Essid van de stichting. Volgens hem geeft God Israël nooit verlaten en maakt Hij Zijn verbond waar, zoals beloofd. “Joden keren terug naar hun eigen land en God zegent hun land.”
 
Politieke leiders uit diverse landen worden er voor uitgenodigd. “God wil graag bekend maken aan de naties dat Israël het geliefde volk van God is en Jesjoea de Messias, de Verlosser van de wereld”, zegt Essid. Het is de bedoeling dat een ‘Gideonsbende’ van 300 jonge mensen naar de conferentie komt, uit Israël en andere landen. Verder wil de organisatie dat tegelijkertijd op 70 sjofars wordt geblazen ‘om ons te herinneren aan de belofte van God’. Wie een sjofar geeft kan dat laten weten: mokhtar.cornerstone@gmail.com.
Minstens 12 sprekers komen naar de conferentie, die wordt gehouden op een nog te bepalen plaats. Er zal ook Joodse muziek zijn en een dansgroep uit Israël.
 
Op de donderdagen 15, 22 en 29 september en 6 en 13 oktober geeft de stichting een cursus (in haar kantoor aan het Weteringpad 48 te Soest) over de brief aan de Hebreeën. Volgens haar bevat het commentaar op de onderwerpen in de Thora. Het boek laat zien, hoe gelovigen nu al leven in de aanwezigheid van God om dat uit te werken in de realiteit van alledag en een standpunt in te nemen in de chaos van de wereld. Inschrijven: sifraessid@gmail.com.

Reageren


E. Geluk

20-04-2018 06:23
Donderdag 19 april 2018 bestaat Israël 70 jaar. Dat is over 4 dagen …… het heeft me aan het denken gezet. Het verlangen van veel Joden is de komst van de derde tempel. Misschien komt hij sneller dan we verwachten ….. Er is namelijk een diepe relatie tussen Jezus Christus (Gods eniggeboren Zoon; zie Johannes 1: 14, 3 :16,18 en 1 Joh. 4:9) en Israël (Gods eerstgeboren Zoon; zie Exodus 4:22,23). Zeventig jaar ná Christus werd de tweede tempel in Jeruzalem verwoest en begon het lange wachten …….. Nu zijn we zeventig jaar ná de oprichting van de staat Israël. Maar Israël is niet alleen een staat, ook een volk is opgericht. (zie Deuteronomium 32: 8,9 ” ….het aantal nazaten van Israël, want voor de HEER gold dat volk als het Zijne, Jakob was het deel dat Hij zichzelf toemat.”) Gaat dan nu eindelijk de derde tempel komen? In Openbaringen 21: 2,10 lezen we hoe het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel op de Nieuwe Aarde. In Openbaringen 21:22 staat “Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het Lam.” Met het Lam wordt in de bijbel Jezus Christus bedoeld (zie Johannes 1:29).

Zeventig blijkt niet zomaar een getal te zijn. Volgens de bijbel is 70 het getal van de gojim, van de volkeren. Op het Loofhuttenfeest werden 70 stieren geslacht, als beeld van het heil dat uitgaat tot alle volken. En laat het Loofhuttenfeest nu het feest zijn dat volgens ‘Wake-Up’ nog vervuld moet worden.

Romeinen 11:25b, 26a ; “Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen (volkeren) zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered ……”

Gaat dan nu eindelijk Jezus Christus terug komen? ………………

Dan zal Hij Zijn plek opeisen van de ‘leugenaar van den beginne’.

Manassen,B.

08-01-2018 02:24
Geachte Mensen van Cornerstone Ministries Artikel in Uitdaging.nl:

Ik ben een Joods iemand;daarom even mijn reactie t.a.v. de "datum" 5 mei 2018, waarop Israel volgens U 70 jaar bestaat. Op 14 mei 1948 is de Staat Israel Uitgeroepen door Wijlen Ben Goerion, 1e Premier Israel! 14 mei was toen gelijk aan: 5 Ijar 5708! Nu dus 70 Jaar later: 5778;
klopt precies dus.Dit Jaar 2018 valt de "datum"op 19 april; Joodse datum weer 5 Ijar:Joodse Naam van de Joodse Maand; zoals U weet hebben wij MaanJaren; Uw christendom: ZonJaren; ook dit is bij iedereen bekend!
Informeert U dit ook maar bij Christenen voor Israel;Hun MaandBlad heet: Israel aktueel! tot zover; hopelijk heb ik U hierbij "juist"geinformeerd als Christelijke Instelling.Groet B.Manassen. Telef.Nr.Christ.v.Israel:033-2458824! Hopelijk kunt U hier mee ook Uw voordeel doen! Succes met uw pogingen!