#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Zending

Kinderhuis werkt nu subsidieloos in Brazilië

Omdat het door verandering van wetgeving moeilijker werd de eigen visie te volgen, is het christelijke Horeb in Brazilië niet langer een officieel kindertehuis van de overheid. Dat melden de daar door de Filadelfia Zending gesteunde Bernard en Susanne Cloosterman (foto).

Volgens de wet mag een tehuis nog maar tien kinderen opvangen, terwijl er in Horeb 40 plaatsen zijn, en mogen geen andere activiteiten - zoals dagopvang - worden georganiseerd. Directeur Netty Zeeders zag zich daarom genoodzaakt de samenwerking met de overheid te stoppen en als pure zendingspost verder te gaan. Dat betekent minder bemoeienis van de overheid, maar ook geen subsidie.

Er is een evangelisatieprogramma gestart en drie dagen per week worden kinderen uit sloppenwijken (met de bus opgehaald) opgevangen. De moeders hebben veelal - doorgaans aan hun lot overgelaten - kinderen van diverse partners en in de wijken heerst criminaliteit, geweld, dronkenschap en drugsgebruik. Op Horeb, waar zij een gezonde maaltijd en hulp bij huiswerk krijgen, kunnen de kinderen even kind zijn.

“Iedere dag wordt er samen gebeden, gezongen en uit de Bijbel gelezen, zodat alle kinderen de kans krijgen Jezus Christus te leren kennen als hun Verlosser”, meldt het echtpaar Cloosterman in het blad De Band van het zendingsgenootschap. “Op deze manier willen we laten zien wat de liefde van de Here Jezus in woord en daad inhoudt. Het aantal kinderen zal nog groeien en per dag waarschijnlijk oplopen tot vijftig in de ochtend en vijftig in de middag. In Brazilië gaan de kinderen namelijk één dagdeel naar school. Of ’s morgens of ‘s middags.”

De andere dagen worden de families van de kinderen bezocht en kinderevangelisten getraind, die daardoor zelfstandig in de sloppenwijken kunnen functioneren. Er wordt ook een netwerk van plaatselijke kerken opgebouwd, die een hart hebben voor evangelisatie en sociale hulpverlening. “Met meer opleiding maken de ouders meer kans op de arbeidsmarkt. Als zij Jezus aannemen als hun Redder en Heer, kan hun leven drastisch ten goede veranderen.”

Reageren


frits

23-08-2016 07:36
Mooi werk. Gods rijke zegen voor Brazilië en het kindertehuis.