#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Uw mening

064 Bisschop Letland tegen vrouwen in ambt

De nieuwe bisschop van het bisdom van de Evangelisch Lutherse kerk van Letland Liepaja is een Zweeds-Amerikaans theoloog die de inwijding van vrouwen verwerpt.

Uw mening: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan!

De aartsbisschop Janis Vanags (Riga) weidde de 48-jährigen Pastor Hans Martin Jönsson in Riga in. Hij heeft zijn studies theologie in Zweden voltooid. In Zweden had men hem niet willen inweiden omdat hij vrouwen in het ambt verwerpt. Jönsson is getrouwd met de Letse Mara Jensone.

De Evangelische Lutherse kerk van Letland heeft 250.000 leden. In juni heeft de Letse kerk officieel de inwijding van vrouwen afgeschaft. Janis Vanags heeft, sinds hij 1993 tot aartsbisschop werd gewijd, geen vrouwen meer benoemd. Volgens hem is het on-Bijbels en niet volgens de apostolische traditie om vrouwen als predikanten in te weiden.

Van de redactie
De Lutherse kerk is een protestantse kerk, waar we meer dan bij de protestantse kerken in Nederland de invloed van de Rooms Katholieke kerk in de vorm terugvinden. Zo ook de functie van bisschop. Zo'n 80 miljoen mensen zijn lid van lutherse kerken. Daarvan wonen er 25,6 miljoen in Duitsland (waar het de op een-na grootste denominatie (EKD) is), 19 miljoen in Scandinavië, 8,5 miljoen in de Verenigde Staten en Canada en de overige wonen in Centraal-Europa. In Denemarken, Noorwegen, Finland en IJsland is het de staatsreligie. In Zweden was dat tot het jaar 2000 het geval. Er zijn in Nederland 55 lutherse gemeenten, met in totaal ruim 14.000 leden.

Foto: De dom van Riga.


Reageren