#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

‘Bijbel marathon’ ‘Schreeuw om Leven’

Onder het motto ‘De Koning komt’ houdt stichting ‘Schreeuw om leven’ van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 september weer een zogenoemde Bijbelmarathon. Christenen uit verschillende kerken lezen dan bij het Centraal station in Hilversum, elkaar opvolgend, een stuk uit te Bijbel voor, van ’s morgens 07.00 tot ’s avonds 20.00 uur. Elk kwartier komt er iemand anders.

Evangelisatieteams gaan het op de nabije toekomst gerichte thema en daarmee het Evangelie uitleggen, zegt de stichting. “Jezus, de Koning, zal spoedig terugkomen en Hij roept iedereen op om op de uitnodiging van liefde een aanbod van eeuwig leven in te gaan.”

Er worden tijdens de marathon een speciale Hilversum City Bijbel, evangelisatie- pro-life materiaal verspreid. De stichting zegt veel gesprekken met moslim jongeren te verwachten. Voor die doelgroep zijn speciale folders ontwikkeld. De marathon wordt woensdag 14 september om 11.00 uur geopend met een zogenoemde ‘dominees leesdag’. Donderdag staat een ‘ouderlingen leesdag’ op het programma, maar ook andere lezers zijn welkom. Men kan overigens ook in andere plaatsen een Bijbel marathon organiseren, zegt de stichting.


Reageren