#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Mensen

Maasbach: ‘Scheidslijn kerk en wereld te dun’

De scheidslijn tussen kerk en wereld wordt steeds onduidelijker. Tot die conclusie komt directeur David Maasbach van de naar zijn vader genoemde organisatie Johan Maasbach Wereldzending. De auteur, die dezer dagen onder vuur kwam te liggen door het bericht als een ‘sekteleider’ zijn achterban aan te sporen contact met andersdenkende familieleden te verbreken, schrijft in zijn blad Nieuw Leven dat christen zijn nu eenmaal consequenties heeft ten opzichte van in de wereld levende bloedverwanten.

Overigens roept hij daarbij niet op tot louter opgaan in zijn organisatie en mijden van andere delen van het evangelische erf. Maar het kan wel betekenen dat men eerst zichzelf op het altaar legt en daarna geliefden. “Het betekent dat je niet tussen God en je geliefden (man, vouw, dochter, vader, moeder, vriend enzovoort, red.) in staat, als God wil dat je afstand van hen doet.”

De kerk die eens in vuur en vlam stond voor de Here Jezus, zeker in evangelische en pinksterkringen, is tot een sociaal netwerk verworden, schrijft Maasbach. “De wereld is vandaag zo religieus geworden en de kerk zo werelds dat de scheidslijn helemaal is vervaagd.” De heerlijkheid van God is volgens hem uit vele kerken verdwenen. “Veel mensen binnen de kerk hebben het idee dat wij, christenen, met de wereld en wereldse dingen moeten samengaan om levens te beïnvloeden en tot bekering te brengen. Maar de Kerk van Jezus Christus (…) moet niet samengaan met de wereld; er moet juist een duidelijke scheidslijn zijn.”

De wereld verwacht ook dat christenen naar andere maatstaven leven, zegt Maasbach. Maar er bestaat volgens hem niet of nauwelijks nog een verschil tussen kerk en wereld. “Hoe kan de wereld zien dat jij een christen bent als jij je net als de wereld gedraagt? (…) Dezelfde bron die tegen Jezus was, is ook tegen jou. Het bewijs van het gescheiden leven dat jij leeft ligt niet in de eerste plaats in de acties die je onderneemt, maar in de houding van je hart.”

Reageren


Rick Jansen

08-09-2016 12:07
Samenwerken met de wereld is anders dan wereldgelijkvormig zijn. Christenen zijn als het goed is anders dan anderen. Dat wordt geproefd als je nauw samenwerkt. Dat is minder zichtbaar als je jezelf achter de kerkmuren verschuilt. Ik heb in de "samenwerking mer de wereld" veel gesprekken gehad. Over de gewone dingen van de wereld èn over wat ins als gelovige beweegt.

Theo

04-09-2016 07:17
Het lijkt mij zoals Maasbach dit schrijft dat hij helaas gelijk heeft . Dat hij vervolgt wordt en belachelijk wordt gemaakt toont dit eigenlijk aan . Bid voor hem .

Cornelius

31-08-2016 12:53
Echte inkeer of bekering om Gods Paden in je leven weer 'op/recht' te maken in je leven is al vergeten sinds de 'Geest' van God meer aandacht krijgt in de 'Kerk' dan het Woord van God... We vergeten dat de Geest Gods verblijft op het Woord Gods in ons en de 'Kerk' heeft dat omgedraaid... ongeacht welke denominatie! David Maasbach heeft dat goed begrepen, maar wordt nu door de wereldse invloeden in de 'Kerk' niet meer begrepen... het is al te laat voor dat 'begrijpen'...

frits

30-08-2016 08:30
Maar wat doet Maasbach zelf dan. Hij geeft leiding aan zijn eigen kerk. Is dat wat God wil. Nee, dus

f okko

30-08-2016 03:13
Daar heeft Maasbach wel een punt