#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Is Jezus geschapen of is Hij God?

Het Concilie van Nicea wordt heel vaak verkeerd voorgesteld door culten en andere religieuze bewegingen. Het echte onderwerp van het concilie was duidelijk en zonder twijfel de relatie tussen de Vader en de Zoon. Is Christus een creatie of daadwerkelijk God?

Klik hier om het uitvoerige artikel op de site van Deo Volente te lezen!

Reageren


Theo

04-09-2016 07:26
Jezus is God ! Inderdaad wordt overal deze Waarheid ondermijnd met de zogenaamde christelijke political correctness . Als men voor de waarheid is , is men liefdeloos , intolerant en fundamentalistisch . Dan is dat maar zo ! Ik en mijn huis , wij willen de Heer dienen !

Josef

31-08-2016 07:04
De duivel plus aanhangers zijn nog steeds bezig de Waarheid van Gods Woord te ondermijnen, zie de (christenlijke) omroepen.
Aan de ene kant het evangelie van de Here Jezus verkondigen en aan de andere kant niet met zekerheid zeggen dat de Bijbel De Waarheid is want men moet ook met andere geloven en anders denkenden rekening houden.
En velen worden vergiftigd met dit twijfelachtige evangelie.