Steun Uitdaging banner
Enquête: 075-Is de islam per definitie gewelddadig? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Schepping / evolutie

95 Stellingen tegen evolutie

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden.

De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de volgende 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen.

Met deze publicatie wil 0095 zich ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

Klik hier om de 95 stellingen te lezen.

Klik hier om het bijbehorende e-book waarin iedere stelling wordt onderbouwd te downloaden.

Reageren


Theo

01-09-2017 03:01
Beste Josef , lees eerst waarover het gaat alvorens kommentaar te leveren . De 95 stellingen tonen aan dat de evolutietheorie precies dat is wat jij zegt dat het is namelijk een theorie van de duivel . Waarom dan kritiek leveren ?

Josef

04-09-2016 07:32
Waarom moet de Schepping wetenschappelijk bewezen worden?
Hebben wij niet meer genoeg wat er geschreven staat?
Terwijl de evolutie één grote verleidings theorie/leugen van de duivel is.
Er worden zaken aangenomen uit alleen veronderstellingen van verdwaalde door de duivel geïspireerde mensen, die van geen GOD willen horen, en over alles twijfelen of beschimpen wat er in de Bijbel geschreven staat.
Ga niet mee in het discussiëren van hun verdwaalde Godloze ideeën.
Zij hebben hun geloof, wij mogen geloven wat De Here God gedaan heeft, al het andere is uit de Boze.