#Tb 15 euro gift
Enquête: 102-Mogen christenen organen afstaan? Ja Nee

Stille tijd

Stilletijd - 020 Gehoorzaamheid aan God!

Iedere dag een korte audio overdenking van Willem Klein Haneveld.

Vandaag: Gehoorzaamheid aan God!

Reageren


Marten Dek

28-03-2019 10:11
Gehoorzaamheid aan God behalve met de Sabbat waar Jezus Heer van is.
Standvastigheid in de leugen ????
2 Thessalonica 2:11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,
Als leek weet ik meer dan de beste theoloog.
Ik weet ook waarom dat zo is.
Als je echt naar Jezus en God luistert dan gebeuren er geweldige dingen in je leven.
Je doorziet Rome en alle valse kerken, waar ik ooit deel van uitmaakte.
Een simpel voorbeeld. Goede vrijdag komt eraan. Dan vieren zij de de opstanding, en elke zondagsvierder neemt dat klakkeloos aan van de valse zondagsleraren.
Het volgende zou voldoende moeten zijn voor elke eerlijke en oprechte gelovige.
Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
Heeft u de nachten al geteld.????
Het valse geloof is een miljarden bedrijf verdeel over veel contreien.
Ook de uitdaging hoort daarbij, de EO PKN enz.
En boekenschrijvers, ???? Vertellen zij ooit waar het echt om draait. Dat maakt hen niet uit, er wordt verdiend. Met leugens.
Jezus is Heer van de Sabbat, En zo ook het Vierde Gebod dat God met eigen vinger schreef tart men met handen en voeten.
Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
Wie gelooft dat nog.????