#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Binnenland

Remonstrantse leider nu bij de EO

Bij de Evangelische Omroep wordt de remonstrantse theoloog en praktiserende homoseksueel ds. Tom Mikkers nu programmamaker. Hij was ruim 8 jaar algemeen secretaris van de vrijzinnige Remonstrantse Broederschap, die de laatste jaren vooral naamsbekendheid kreeg door een opvallende reclamecampagne, met onder meer slogans als ‘Mijn God trouwt ook homo’s’ en ‘Mijn God doet niet aan dogma’s’.

Mikkers wilde vooral het gestage slinken van de denominatie tegen gaan. Dat is hem min of meer gelukt, want de campagne leverde, behalve naamsbekendheid, ook nieuwe leden en ‘vrienden’ van de ongeveer 40 Remonstrantse gemeenten op. Mikkers is getrouwd met een man.

EO-directeur Arjan Lock heeft gezegd blij te zijn met het aantreden van de nieuwe programmamaker bij de omroep. Er is wat hem betreft geen reden voor onrust, die zich (opnieuw) bij een deel van haar achterban openbaart. Lock juicht de creativiteit en kennis van de kerkelijke wereld van de voormalige voorman van de remonstranten toe. “Ik kijk uit naar de mooie plannen die wij samen gaan maken”, zegt hij.

Volgens hem is Mikkers ‘betrokken, gelovig en creatief’ en wil de EO ook het remonstrantse deel van de protestanten vertegenwoordigen en passen de ‘andere ideeën’ van Mikkers bij de missie van de omroep.
De EO zegt uit te zijn op een koerswijziging, omdat nu ook de IKON, formeel de omroep van de Nederlandse kerken, onder haar vleugels is gekomen.

Prijs
Mikkers kreeg in 2011 de tweejarige Spaanprijs voor christelijke communicatie in brede zin. Eerder al maakte hij deel uit van een panel in het door EO-IKON uitgezonden programma ‘De tafel van Tijs’, gepresenteerd door Tijs van den Brink. Mikkers zegt het christelijke geloof in een seculiere context over het voetlicht te willen brengen en voor de EO ‘aansprekende formats’ te gaan ontwikkelen. Tegenover het RD gaf Lock toe een slogan als ‘ Mijn God trouwt ook homo’s’ zelf niet te willen gebruiken, maar vindt de campagne van de Remonstranten marketingtechnisch wel sterk. Die zette volgens hem mensen aan het denken over geloof, God en de Bijbel.

Reageren


Geeske

05-04-2017 08:05
Waarom zou moeilijk doen. God houd van iedereen.
Jullie moeten niet op zijn stoel gaan zitten.
????EO

simon

14-09-2016 02:46
Je hoort nu bij de clup, het proces is als volgd; je praat met hen, vervolgens denk je als hen en daarna wordt je als hen. dit proces geld voor alle christenen die optrekennen met de wereld zowel in de politiet als op het sociaal vlak, denk niet dat het jou niet kan gebeuren, van daar de oproep maar gij geheel anders gij hebt Christus leren kennen, gaat uit van haar, en heb geen deel aan haar, op dat gij ook geen deel hebt aan haar plagen, enz................
maar dicht bij God schuilen dat is het beste.
vr groet,.....

marianne

12-09-2016 03:58
De zoveelste keer dat de eo teleurstelt. HOe is het mogelijk als Evangelische Omroep, die kwam omdat de n(c)rv zo zwaar verzaakte Gods Woord te brengen nu bij stapjes dezelfde kant op gaat. Een evangelie door mensen die het zelf niet geloven. De Enige Weg, de Waarheid en het Leven willen verdoezelen. Om die reden ben ik al een paar jaar, met pijn in mijn hart, geen lid meer. Het wordt ook steeds meer r.k. als ik de programma's zo bekijk. Uiteindelijk heeft de Heer het laatste Woord in hoe Hij de mens maakte -man en vrouw . Dat is toch heel duidelijk en ook de Here Jezus spreekt dat uit, heel duidelijk. Daar is geen woord spaans bij. Zoals de Here Jezus ook heel duidelijk zei Wie Hij was/is en waar Hij vandaan kwam.

Josef

11-09-2016 06:39
Beste Theo,zo wordt er in alle nieuwe bijbel vertalingen de kracht van Gods Woord weggehaald tot er een vaag boekje over blijft.
En dat is nou juist wat de duivel wil, al het confronterende,
dus het krachtige moet verdwijnen.
Laten wij allert blijven op Gods Woord.

Theo

11-09-2016 02:13
Beste Jozef, ik Ben het Met je eens !in HTB staat het niet correct ( sterk genoeg ) !

Josef

11-09-2016 07:12
Theo, in de nbg51 staat geschreven, die zij vervloekt , dat is heel wat anders dan dat hij een vloek is.
Er zijn heel wat teksten verdraaid in het boek hoor.

Josef

10-09-2016 08:40
Bah wat een negatievelingen?
Bah wat een duivels gedachtengoed aanhangers die de dwalingen goed praten.
Rien en Herman leest u eerst de Bijbel voordat u rare dingen gaat roepen, want u kent de Bijbel waarschijnlijk helemaal niet.

Theo

09-09-2016 10:04
„Van: Paulus, een apostel, niet door mensen uitgekozen om apostel te zijn, maar door Jezus Christus en God de Vader, die Hem uit de dood heeft laten opstaan. En van alle gelovigen die hier bij mij zijn. Aan: de gemeenten in Galatië. Ik wens u de genade en vrede van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus. Christus heeft Zichzelf voor onze zonden aan de dood overgegeven, om ons te bevrijden uit de macht van deze door het kwaad beheerste wereld. Daarmee deed Hij de wil van God, onze Vader, aan wie alle eer toekomt, voor altijd en eeuwig. Amen. Het verbaast me dat u God, die u in zijn genade geroepen heeft door Jezus Christus, zo vlug de rug hebt toegekeerd en een ander evangelie gelooft, dat helemaal geen evangelie is. U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen, die een verkeerd beeld van Christus geven. Als iemand iets anders verkondigt dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte, zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel. Ik herhaal het nog maar eens: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan het goede nieuws dat u van ons ontvangen hebt, dan is zo iemand een vloek.“
??Galaten? ?1:1-9? ?HTB??
http://bible.com/75/gal.1.1-9.htb

Theo

09-09-2016 09:59
De laatste 2 reacties zijn duidelijk niet van christenen. Als ze dat wel menen te zijn is dat diep tragisch en een voorbeeld van de verregaande afval van Gods Woord . Dergelijke opmerkingen tonen aan dat deze personen horen bij de EO in de huidige toestand van totale verwarring . Van bepaalde kanten staat EO momenteel voor : Ewige Ondergang ! Helaas

Theo

09-09-2016 09:56
De laatste 2 reacties zijn duidelijk niet van christenen. Als ze dat wel menen te zijn is dat diep tragisch en een voorbeeld van de verregaande afval van Gods Woord . Dergelijke opmerkingen tonen aan dat deze personen horen bij de EO in de huidige toestand van totale verwarring . Van bepaalde kanten staat EO momenteel voor : Ewige Ondergang ! Helaas

Herman

09-09-2016 09:47
Bah, al die negatievelingen ....

Rien

08-09-2016 09:20
Geweldig EO. Trek je niks aan van de negatievelingen en geef ruimte aan zoveel mogelijk opvattingen. We kunnen zelf echt wel kiezen hoor.

hans blaauw

08-09-2016 01:22
ik heb een vraag aan ds. Tom Mikkers hij zegt dat zijn God trouwt ook homo's dan is mijn vraag welke God dient hij ? niet de God Van De bijbel ,dus is de EO ook niet bijbels bezig !!

Theo

07-09-2016 08:27
Dit was de laatste druppel ! Ik heb mijn lidmaatschap van de EO meteen opgezegd . Toen ik oa de telefoniste ( op haar vraag waarom ) antwoordde dat de EO de weg totaal kwijt is en oa Andries Knevel een evolutionist is etc , was haar antwoord : maar Andries gelooft in een schepper . Men begrijpt bij de EO niet eens dat geloof in de evolutietheorie inhoudt dat het dan niet nodig is dat Jezus voor je zonden is gestorven en dat God dan niet Almachtig is etc etc

Josef

05-09-2016 08:22
Otto, helemaal gelijk ook wij hebben de eo. 5jaar geleden al vaarwel gezegt.

De eo. is zeker de waarschuwing in Galaten 1. vs.1-10 vergeten te lezen of zij trekken zich er niets van aan?

denis

05-09-2016 08:16
Tsjaaa.... E.O. ....Eeuwige Ondergang

Otto

05-09-2016 05:26
Wij hebben om deze reden bedankt als lid van de EO. Wij zijn jaren lang lid geweest van deze omroep, maar het steeds meer liberale gedachtengoed heeft ons doen besluiten ons lidmaatschap op te zeggen. Wij moeten eens in Nederland gaan zien en verkondigen, dat mannen met mannen, en vrouwen met vrouwen verboden zijn, ook overspel, echtscheiding, losbandigheid, daar komt het oordeel Gods over. Je kan wel praten van God is liefde(dat is waar) maar God stel ook eisen aan je geloof, en dat kan soms niet leuk zijn, maar het staat wel in de bijbel hoe God dit veroordeeld, daarom hoop ik dat er in Nederland predikanten, en evangelisten opstaan, die wel de zuiverheid van Gods woord verkondigen, want nu zijn het vooral humanistische dominees en evangelisten die meer en meer de mensen naar hun mond praten, en niet de waarheid verkondigen, wat er in de bijbel staat, en het wordt eens tijd dat dit wel eens gaat gebeuren.

Josef

05-09-2016 12:51
Prachtig werk eo. weer een god erbij.
Leef je geloof hoor alles is welkom!!