#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Boek-muziek-film

Boek: Oude testament blijft van belang

In ‘Van blijvend belang’, een populair theologisch boek, laat dr. Pieter J. Lalleman (foto) zien dat het Oude Testament, ongeveer driekwart van de Bijbel, nog steeds veel heeft te zeggen over het concrete aardse leven van nu. Het is uitgegeven bij Ark Media en bevat veel onderwerpen die in het Nieuwe Testament niet of nauwelijks meer aan de orde komen, maar toch belangrijk zijn voor christenen.

Er komen thema’s aan bod als de schepping, klagen tegen God, seksualiteit, de overheid en opstand tegen God. Volgens Lalleman hebben allerlei aspecten van het Oude Testament blijvende waarde voor gelovigen van nu. Door de gespreksvragen achter in het boek is: ‘Van blijvend belang’ niet alleen geschikt voor zelfstudie, maar ook voor bijbelstudiekringen.

Baptist
Pieter J. Lalleman (1960) is baptistenpredikant en docent Nieuwe Testament aan Spurgeon’s College in Londen. Hij is getrouwd met auteur Hetty Lalleman en heeft een dochter. Lalleman schrijft ook in het Reformatorisch- en het Nederlands Dagblad.

“Dit boek is rechttoe rechtaan geschreven als een hartelijk ‘ja’ tegen het Oude Testament”, zegt rector prof. dr. H.G.L. Peels, van de Theologische Universiteit Apeldoorn. “Het Oude Testament is voor alle eeuwen blijvend van belang, zelfs onmisbaar. Pieter Lallemans vaardige pen tekent dit belang helder uit. Een mooi pleidooi, bijbels georiënteerd, met voor de lezer verrassende eyeopeners.” Lalleman kreeg voor zijn boek ook bijval van dr. Eveline van Staalduine-Sulman, universitair hoofddocent Oude Testament aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. “We hebben de neiging alleen die stukken van het Oude Testament te bestuderen die in het Nieuwe Testament worden aangehaald.”, zegt ze. “Pieter Lalleman laat zien dat het Oude Testament nog veel meer onderwerpen behandelt.”

Reageren


Bea

08-09-2016 12:07
Sterker nog: het oude testament gaat heel vaak gewoon al over Jezus! Lees ook de nieuw testamentische Hebreeenbrief, zonder het oude testament te hebben gelezen, snap je die niet, want staat vol verwijzingen ernaar...