#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

Nieuwe Opwekkingsliederen gezocht

Wie in christelijk Nederland kent ze niet, de liederen van Stichting Opwekking? Ieder jaar wordt de bundel aangevuld met nieuwe Opwekkingsliederen, bestaande uit Nederlandstalige en vertaalde liederen die wereldwijd gezongen worden. Voor de 41ste cd is Opwekking op zoek naar nieuwe liederen. Iedereen kan suggesties insturen - van (semi)professionele liedschrijvers tot mensen die geraakt zijn door een lied tijdens een kerkdienst of een christelijke festival.

De Opwekkingsliederen zijn ontstaan vanuit het verlangen naar eigentijdse liederen die aansloten bij de geloofsbeleving van evangelische en pinksterchristenen. Inmiddels zijn de liederen een begrip geworden in de hele breedte van de kerk in Nederland en worden ze tijdens zondagse samenkomsten en andere activiteiten in gemeenten en kerken gezongen.

Selectiecriteria
Aan de lancering van de nieuwe serie Opwekkingsliederen gaat een traject van selecteren, vertalen, arrangeren, instuderen en opnemen vooraf. Vanaf september start de selectiecommissie met het beoordelen van de ingezonden nummers. Ruben Flach, directeur van Opwekking: 'Als eerste moet een lied natuurlijk in overeenstemming zijn met de Bijbel. Verder wordt gekeken of het voor een brede kerkelijke achterban geschikt is en of het inhoudelijk iets toevoegt aan de bestaande bundel. Daarnaast is het ook van belang dat een lied taalkundig en muziek technisch correct is, en dat het voor samenzang in kerk en gemeente geschikt is. Tot slot kijken we ook kritisch naar de eventuele vertaling. Een lied kan in het Engels iets prachtig verwoorden, wat in een Nederlandse vertaling wegvalt. We bekijken een lied dus van alle kanten.'

Liederen instuderen
Opwekking wil de bundel voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar maken. Daarom is de organisatie op zoek naar mensen die zelf liederen voor samenzang hebben geschreven of suggesties willen doen voor mogelijke Opwekkingsliederen. Dat kunnen zowel Nederlandstalige als anderstalige liederen zijn. Om inzendingen (max. 3 per persoon) goed te kunnen beoordelen is een geluidsfragment (mp3) en de volledige tekst van het lied nodig, zo mogelijk aangevuld met de bladmuziek. Inzenden kan via muziekproducties@opwekking.nl en is mogelijk tot 1 oktober. Meer informatie over selectiecriteria en het inzenden van nieuwe liederen is beschikbaar op www.opwekking.nl/liederen.

Reageren


Jan

10-09-2016 08:55
psalmen zingen in de samenkomst. wat een diepgang en nog evangelisch ook. kun je het beter treffen?
op heeele noten zingt trouwens best wel goed en duurt echt niet langer als het op z'n Opwekkings herhalen van hele liederen en refreins.....en nog een keer.

Bijbelteksten op muziek zetten, goed idee met een passende melodie.

Trouwens, de vroegere Opw. liederen zijn die uit beeld?

Josef

10-09-2016 07:49
Er zijn al vele Bijbelteksten , namelijk 150 Psalmen,uitgebracht.
En hoeveel Gezangen, Glorieklokken en Johannes de Heer liederen en opwekkingsliederen zijn ter aanbidding geschreven?
Moeten die liederen maar opgedoekt worden omdat stichting opwekking geld nodig heeft?
Al die Psalmen en andere liederen zijn niet meer van deze tijd, moeten de liederen een eigentijds beeld uitdragen, zoals men te horen krijgt op grootnieuws radio, de liederen van vroeger verkracht worden door hijgende en gillende en zangers en zangeressen?
Is dit de manier waarop men het evangelie wil horen net zoals de Bijbel geen goed beeld geeft, daar moet ook aan geknoeit worden, omdat wereldse invloeden nou eenmaal belangrijker zijn?

Annemiek

09-09-2016 11:52
Meer bijbelteksten op muziek zetten zou ook kunnen.

Josef

09-09-2016 06:46
Nog meer ik gerichte liederen, zoals wat ik allemaal voor de Heer doe en gedaan heb?
Ik, ik, ik ?