Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Gezondheid

Waarom zou God mij genezen?

Als jong christen was ik behoorlijk fanatiek. Niet gehinderd door te veel kennis had ik op iedere vraag een antwoord. Bijna vijftig jaar leven met de Heer, en worstelen met mijn christen zijn, heeft mij geleerd dat het waar is wat Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 13: onvolkomen is ons kennen ... nu zien wij nog door een spiegel ... in raadselen.

Door Leo Habets

Er is veel waar ik vroeger een snel en kort antwoord op had, dat ik nu veel genuanceerder zie. Mijn geloof is daardoor niet armer geworden, integendeel. Toen ik een jong christen was, geloofde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was en geloof ik als een volwassen christen (mijn variant op de woorden van Paulus in 1 Corinthiërs 13). Mijn relatie met de Heer is door het afleggen van het kinderlijke veel rijker en intiemer geworden. Dat geldt ook ten aanzien van genezing. Graag wil ik u drie 'persoonlijke' verhalen vertellen die mijn denken mede gevormd hebben.

Arie
Ik zal nooit de dag vergeten dat Arie, een grote dynamische sterke medewerker, in de bloei van zijn leven, naar mij toe kwam als leider van het werk van Agapè, met de mededeling dat hij prostaatkanker had. De vooruitzichten waren niet goed. Het waren de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Wij waren geschokt. Begrepen het allemaal niet en zetten een gebedscampagne op. Honderden, misschien wel duizenden mensen, baden voor Arie ... en Arie genas. We organiseerden een feestelijke dankdienst in Driebergen. Zo'n 300 mensen kwamen om de Heer te danken voor het wonder dat Hij had gedaan. Een paar maanden later overleed Arie aan prostaatkanker.

John Wimber
Ik heb vaker genezingsdiensten bezocht. Ik herinner mij een grote bijeenkomst in Londen met de Amerikaanse evangelist John Wimber, die christenen wilde leren anderen in Gods naam te genezen. Dat was voor mij een eyeopener. In de grote hal, bezocht door duizenden mensen stonden zeker 50 rolstoelen voor het podium met daarin arme mensen die hoopten op genezing. En wat gebeurde? Tijdens die bijeenkomst werden tientallen mensen 'genezen' van een been dat iets korter was dan het andere been. Niet één van de mensen in een rolstoel stond echter op om in blijdschap rond te dansen. Alsof God alleen belangstelling heeft voor te korte benen!

Tong tumor
In 2003 kreeg ik een knobbel in mijn tong. Die groeide totdat ik niet meer kon eten. Ik naar de specialist. Die deelde mij na een grondig onderzoek mee dat ik een tumor in mijn tong had. Die moest zo snel mogelijk verwijderd worden. We maakten een afspraak voor een operatie een paar dagen later.
Toen overleed mijn moeder.
Ik woonde in Zuid-Duitsland en moest beslissen mijn tong te laten opereren of mijn lieve moeder de laatste eer te bewijzen. Ik koos voor het laatste. Twee weken waren wij in Nederland. Ik nam afscheid van mijn moeder en vroeg God mijn tong te genezen.
En wat gebeurde?
Langzaam werd de knobbel in mijn tong kleiner.
Toen ik terugkeerde naar Duitsland was mijn tong weer normaal.
Ik naar de specialist.
Weet u wat hij zei toen hij mijn tong zag?
Dit is een wonder!
Deze hoog intelligente, atheïstische specialist gaf spontaan toe dat er iets gebeurd was dat uitsteeg boven zijn kennis en waarneming.

Twee lessen
De drie aangehaalde gebeurtenissen hebben mij geleerd 'volwassen' te denken over genezing. In de eerste plaats kan ik, gebaseerd op een persoonlijke ervaring getuigen van het feit dat God kan genezen. In de tweede plaats weet ik dat dit geen automatisme is. God is soeverein. Hij besluit wie Hij waarom geneest en Hij besluit wie Hij waarom niet geneest, zonder dat Hij ons hoeft uit te leggen waarom Hij Zijn keuzes gemaakt heeft.

Een gevallen wereld
In Romeinen 8:20 en 21 staat dat God zelf de schepping heeft onderworpen aan de vruchteloosheid en heeft overgegeven aan de vergankelijkheid. Niet satan heeft dat gedaan. God, de schepper van hemel en aarde heeft Zijn schepping, waarvan Hij zes keer zei: het is goed en één keer: het is zeer goed, na de zondeval, overgegeven aan corruptie en verderf. Daardoor ontstonden natuurwetten die gelden voor iedereen, gelovigen en niet gelovigen. Als ik als christen griep bacteriën inadem heb ik net zoveel kans om griep te krijgen als een niet gelovige. Alle natuurwetten gelden voor ons allemaal. Toch heb ik als christen veel vóór. In de eerste plaats helpt het woord van God mij om verstandig te leven en problemen te voorkomen. Daarnaast mag ik, als het mij niet goed gaat, troost zoeken bij de Schepper van hemel en aarde en bij Zijn Zoon, Jezus Christus. En ten slotte mag ik Hem vragen om mijnentwille in te grijpen in Zijn eigen natuurwetten en een wonder in mijn leven te doen. Hij, mijn God zal dan besluiten welke weg Hij met mij wil gaan.

Waarom zou God mij genezen?
God zal alleen willen ingrijpen in Zijn eigen natuurwetten en mij willen genezen als Hij daar een bedoeling mee heeft. Immers Hij kan ook een bedoeling hebben met mijn lijden. Het kan zijn dat God niet ingrijpt en mijn pijn niet wegneemt omdat Hij probeert tot mij door te dringen, om mij iets te leren. Of Hij geneest mij niet omdat Hij wil dat ik naar Hem toekom (Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Psalm 116:15). Lijden heeft wel degelijk een plaats in ons leven als christen.

Als God echter ingrijpt, is dat nooit per ongeluk. Hij zal dat alleen doen als Hij er Zijn bedoeling mee heeft. Misschien wil Hij mij dichter tot zich trekken door het wonder van genezing. Of Hij wil mij vrijmaken voor een taak. Of mijn genezing mag een getuigenis zijn voor anderen. Of ...

Reageren


vader Jakob

10-08-2017 11:10
"Geloof hebben voor genezing" is een weliswaar gevleugelde uitdrukking bij sommige charismaten, het is Bijbels niet te onderbouwen. Nergens lees ik dat geloof van de lijder als voorwaarde voor genezing wordt gesteld. Het is vals, leugenachtig en gemeen om dit te leren. Resultaat: frustratie twijfel en teleurstelling. Ik geloof ook dat Jezus Christus de Geneesheer is, en dat het bij uitzondering ook gebeurt. Ik ben ooit regelmatig bij ondermeer Jan Zijlstra geweest, het gros werd nimmer genezen. Hoe komt het trouwens dat Paulus niet genas? Had hij er geen geloof voor? Waar komt het zoeken naar zichtbare tekenen en wonderen toch vandaan? Geloof is uit het horen,niet uit het zien. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, maar Hij doet nu iets anders dan toen Hij als mens bij ons was. Om een beetje nuchterheid en evenwicht in de discussie aan te brengen en de overspannen verwachtingen te relativeren kan ik het boek "De invasie van een andere geest" van Dirk Jan Jansen van harte aanbevelen. Het is te bestellen of gratis te lezen via zijn site. Een eye opener...

Karin

10-08-2017 08:26
Soms hangt genezing ook af van het geloof van de bidder. Als die alleen maar geloof heeft voor benen verlengen, dan worden er alleen maar benen verlengd.
Geloof is iets wat kan groeien, wat opgebouwd kan worden. Ik zou niet mijn hele theologie laten afhangen van de resultaten van mensen. Gewoon kijken naar wat er in de Bijbel staat en daar aan vasthouden, of we het nu zien gebeuren of niet. In de Bijbel staat: 'Voorwaar, onze ziekten heeft Hij gedragen.' Toen Jezus gegeseld werd, zijn met iedere slag van de gesel onze ziekten op Hem gekomen.

Waarom God ons zou willen genezen? Ten eerste omdat ziekte niet bij God past, net zo min als zonde. In het Oude Testament staat mooi beschreven dat mensen die enige vorm van ziekte hadden, onrein (=onheilig) waren en buiten het kamp moesten. Zij mochten niet in de nabijheid van God komen. Priesters moesten zonder enig gebrek zijn, anders waren ze onrein/onheilig. Wij kunnen niet ziek de hemel in, net zo min als we met zonde de hemel in kunnen. Juridisch gezien zijn wij nu door wat Jezus heeft gedaan verlost van onze zonden en van onze ziekten. Maar net zo goed als wij nu nog stomme dingen kunnen doen, kunnen wij nu ook nog ziek worden. Je kunt ziek en genezen tegelijk zijn. Het kan waar zijn dat je ziek bent, maar de waarheid is dat je genezen bent, ook al zie je dat nog niet.

Nog een reden waarom God wil dat wij gezond zijn, is dat wij dan in staat zijn om andere mensen te dienen. Toen Jezus de schoonmoeder van Petrus genas, 'stond zij op en diende hen'. Met koorts was zij daar niet toe in staat. Toen moest zij gediend worden. Het is niet een zonde als mensen jou moeten dienen, maar beter is het als wij zo gezond zijn dat wij weer in staat zijn anderen te dienen.

De duivel wil ons laten geloven dat het Gods wil is dat we ziek zijn, maar dat is een grote leugen. Hoe weet ik dat? God heeft Zijn Zoon laten kapotslaan voor onze genezing. 'Zijn striemen brachten ons genezing', staat er in Jesaja. Jezus heeft de doornenkroon gedragen, het teken van de vloek. De vloek die God over de aarde heeft gebracht, is op Jezus gekomen en daarmee was die vloek verbroken. Ziekte hoort daarbij. Ik ben ervan overtuigd dat het altijd Gods wil is dat we genezen. En nee, we zien niet iedere christen genezen, maar dat doet niets af aan de waarheid dat we al genezen zijn.

E . Meeester

08-11-2016 08:28
beste brs en zrs,

Ik herken het verhaal van die te korte benen wel. Ik heb dat ook eens in een evangelische kerkdienst in Den haag meegemaakt en een keer in Christelijke therapeutisch centrum in Ridderkerk meegemaakt. De christelijk therapeut bad niet voor mijn hoofd (zieke geest) maar zei dat hij het op zijn hart had om mijn benen af lang te maken. Hij trok aan mijn been. ik vind het raar , waarom geen echte wonderen, waarom wel been wonderen (te korte benen). maar ik mij niet vinden in de zin: God heeft een bedoeling met ziekte (typisch menselijk antwoord). Ik heb vaak ziektes gehad (chronische kwalen), maar ik heb er niks van geleerd. Ik ben geen daardoor geen beter, wijzer mens geworden.
2 duizend jaar geleden zei Jezus geen nee, als hij een zieke tegen kwam (Bijbel). Maar nu zeggen christenen: God kan je niet genezen, of God heeft een bedoeling dat je ziek bent of zo. Of : Jezus ziet wel je tranen , maar Hij gaat je niet genezen. Je moet het maar aanvaarden. Dat zijn echte menselijke antwoorden van christenen.
Ze weten het ook niet, ze hebben geen antwoord , dus zeggen ze maar iets om je te troosten.
Dan gezonde christenen (die nooit een ziekte hebben) niets te leren hebben(volmaakt zijn) en de zieken , mensen zijn die nog veel moeten leren (niet volmaakt). Dat moet mij ook denken aan mijn jeugd. ik ben in een new age gezin opgegroeid. En daar geloofde ze in karma. Dit lijkt erg op karma . In karma: je bent ziek te zijn om daar iets van te leren. Ook een menselijke uitvinding.
m.v.g
Emma
twee duizend jaar geleden zei Hij geen nee, tegen een ziek Joods iemand. Zelfs een Syrofenische vrouw haar dochter werd genezen en een slaaf van een Romeinse soldaat.

Robert Severin

20-09-2016 12:31
Een facet is natuurlijk ook onze verwachting en ons geloof. Jezus kon in Nazareth weinig doen vanwege hun ongeloof. En als Jezus iemand genas zei Hij vaker: Je geloof heeft je gered. Iemand die veel verwacht zal meer zien gebeuren dan iemand die zegt: Misschien wil God het wel, misschien wil God het niet...