#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Uw mening

102 Mogen christenen organen afstaan?

Gisteren heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die vastlegt dat iedereen beschikbaar is als donor, tenzij men nee zegt. Als geen bezwaar geregistreerd wordt hebben de artsen de vrijheid organen te verwijderen.

Weinigen hadden verwacht dat de wet er in de Tweede Kamer door zou komen. Met één stem meerderheid werd het wetsvoorstel ingediend door D66 aangenomen. Of de wet er door komt in de Eerste Kamer is zeer de vraag.

Uw mening: 102-Mogen christenen organen afstaan?

Voortaan wordt aan alle Nederlanders ouder dan 18 via de post gevraagd of ze wel of geen orgaandonor willen zijn. Als ze na twee brieven niet hebben gereageerd, worden ze als donor geregistreerd. Bij die mensen komt 'geen bezwaar' te staan in het donorregister, daarmee zijn ze in principe orgaandonor. Ze krijgen daar bericht van, per post, en de keuze kan altijd nog worden gewijzigd.

Mensen die wel reageren, kunnen 'ja' of 'nee' invullen, of per orgaan en weefsel aangeven of ze het al dan niet willen afstaan. Ook kunnen mensen invullen dat ze willen dat iemand anders de keuze voor hen maakt na overlijden.

Hoe moeten christenen hiermee omgaan! Hier een aantal links naar sites waar het doneren van organen wordt besproken.

7 vragen over de nieuwe donorwet

Stichting Promise

Huis van Belle: Als christen donor worden: Ja/Nee?

Donor ...mag een christen organen afstaan? Jaap Fijnvandraat

Bijbelse visie op orgaan- en weefseldonatie

Reageren


Rineke Peterson

21-09-2016 08:14
Wat Simon deelde was voor mij tot een week geleden niet bekend. Nu ik dit weet, heb ik besloten geen organen af te staan, maar ook geen organen te willen ontvangen wanneer mijn leven gered kan worden door een orgaan van een ander. Als ik sterf, kom ik bij Jezus. Paulus zegt dat dat verreweg het beste is.

simon

20-09-2016 12:38
Om b.v. je hart weg te geven lig je soms wel 4 uur op de operatie tafel, krijg je spierverslappers omdat het lichaam wil leven, en zich verweerd tegen het mes , je hebt helse pijn maar je kunt het niet uiten, en dat allemaal zogenaamd uit liefde, met ziet je slechts als een rijp veld vanwaar men kan oogsten, waar is je liefde en respect in deze voor de stervende? nee hij moet voor hij dood gaat zijn organen afstaan aan de mediche wetenscap, alles kunnen is niet altijd wenselijk, en wat Onze Heiland betreft wees blij dat zijn organen niet zijn geoogst zo kon Hij uit de dood opstaan om jou en mij eeuwig leven te schenken

ps: hij die zijn leven tracht te behouden zal het verliezen, maar hij die zijn leven verliest om Mijnen wil zal het vinden zegt Jezus men heeft niet jou organen nodig maar het evangelie, wat heb je er aan de wereld te winnen en schade te lijden aan je ziel.

Corrie van Driel

20-09-2016 07:40
Als ik lees wat de Bijbel zegt over mijn ingewanden, dan ga ik ze echt niet afstaan. Het is zo onnatuurlijk om met ingewanden van een ander te leven. Naar mijn mening is de afkeer die ik ervan heb, natuurlijk ingeschapen. Ik geloof dat de wetenschap ook hierin een grens overschrijdt. Categorie abortus, euthanasie, orgaandonatie.

Bart

19-09-2016 10:41
Heb je naasten lief. Jezus gaf niet alleen zijn hart, maar zijn hele lichaam voor ons. Natuurlijk moet je geen mensen doden om iemand anders te repareren..

Iemand die liever zich laat cremeren dan iets van zijn lichaam aan een ander te geven is egoistisch... je kunt geen enkel orgaan meenemen naar de hemel. Hoe kun je je naaste haten die je ziet, terwijl je van God houdt die je niet ziet.

simon

19-09-2016 09:55
De discussie is eigenlijk niet de juiste,
de kern vraag is niet af je je onderdelen beschikbaar mag stellen, maar mag je iemand doden om een ander een paar jaar extra te geven, weet dat je niet dood bent als je hart er uit word gehaald, je krijgt spierverslappers om dat het lichaam zich anders verzet tegen de helse pijn die je ondergaat wanneer je word gedood zonder narcose om dat je hart al kloppend word verwijderd zonder narcose word je open gesneden en vermoord, door dat je hersens niet functioneren kun je alleen geen uiting geven aan die helse pijn. dit is wat er niet bij word verteld
de Bijbel is duidelijk Gij zult niet doden. dit geld ook hier, als kind van God roep ik een ieder op om voorbede te doen voor de eerste kamer dat zij de wijsheid mogen krijgen en de moet hebben om nee te zeggen.

Frans P

18-09-2016 09:48
Het is heel eenvoudig; ons lichaam is na een tijd weer as. Niet meer dan dat.

simon

18-09-2016 04:57
Mensen worden misleid over orgaandonatie”

in: Mens en Dier Robin de Boer 9 oktober 2014 17:00 17130 keer bekeken

In de donorweek van zondag 12 tot en met zondag 19 oktober proberen getransplanteerden, bekende Nederlanders, bedrijven en ziekenhuizen zoveel mogelijk donors te werven. Orgaandonatie wordt steeds gewoner in Nederland. Er staan al bijna 5,8 miljoen mensen geregistreerd in het Donorregister.

Hoe zit het met die andere kant? De werkelijkheid is vaak minder rooskleurig. Vlak voor de donorweek brengt Ineke Koedam haar boek Een andere kijk op orgaandonatie uit. Orgaandonatie wordt veelal bekeken vanuit de medische of emotionele kant. Als we uitgaan van een holistisch mensbeeld, zou orgaandonatie wel eens diep in kunnen grijpen in het stervensproces. In haar boek laat Koedam vertegenwoordigers uit diverse beroepsgroepen aan het woord die iets over de immateriële kant van het mens-zijn en sterven kunnen zeggen, waaronder Willem Glaudemans en Pim van Lommel.

Aangezien het huidige wetenschappelijke paradigma is verenigd tot wat waarneembaar en verklaarbaar is, blijven de immateriële aspecten van orgaandonatie in de reguliere media doorgaans buiten beeld, aldus Koedam.

Ger Lodewick kreeg rond 1996 in de gaten dat hij slecht op de hoogte was van wat orgaandonatie precies inhoudt. Hij besefte dat de overheid en verschillende organisaties essentiële informatie achterhouden. In zijn boek Wat je over orgaandonatie zou moeten weten trekt Lodewick van leer tegen medisch specialisten.

“Hoewel een zogenaamde post-mortale donor doodverklaard wordt, is geen enkele donor dood,” zegt hij. “Hij of zij wordt gedood op de operatietafel. ‘Hersendood’ is als term een verzinsel om organen uit levende mensen te halen en zo orgaandonatie mogelijk te maken. Uit een echt stoffelijk overschot haal je dode organen en die kun je niet meer transplanteren. De overheid heeft de plicht volledige openheid van zaken te geven en geen propaganda te maken. Een donor is een stervend mens dat geen stervensproces wordt gegund.”

Ook medisch specialisten hebben zo hun twijfels over orgaandonatie. Enkele jaren geleden weigerde de Britse hartspecialist dr. David Evans nog langer mee te werken aan harttransplantaties. Andere specialisten volgden zijn voorbeeld. In Nederland zijn inmiddels operatieassistenten die niet meer aan donoroperaties willen meewerken.

De specialisten stelden op basis van hun ervaring dat een hersendood verklaarde donor niet dood is. De Braziliaanse neuroloog dr. Cicero Coimbra bracht bijvoorbeeld hersendood verklaarde patiënten weer bij bewustzijn.

Renate Greinert (71) verloor haar 15-jarige zoon zo’n 30 jaar geleden na een verkeersongeval. Of was de orgaanuitname na het ongeluk verantwoordelijk voor de dood van de jongen? Jaren later ontdekte Greinert dat haar zoon tijdens de chirurgische ingreep niet hersendood was.

“Als orgaandonatie een blijk van naastenliefde is, waarom wordt diezelfde naastenliefde de stervende donor dan ontzegd?” vraagt ze zich af in haar boek Ongestoord sterven. Greinert beschuldigt de transplantatiegeneeskunde ervan de donor tot een recycleobject te reduceren. Ze gaat zelfs nog een stapje verder: orgaanuitname is volgens haar een vorm van kannibalisme.

http://www.ninefornews.nl/mensen-worden-misleid-orgaandonatie/

Herman

18-09-2016 03:57
Hier Frits:
1 Cor. 7:4 Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw.

Dus van wie is jouw lichaam Frits?

Jan

18-09-2016 11:18
1. volgens Paulus is mijn lichaam niet van mij.
2. zullen we het hedonitische d66 striven om, tegen elke prijs, gezond zeer oud te worden? dit ingegeven door het ontkennen dat dit leven op aarde alles is en daarna absolute leegte?
3. aarom moeten we ons afvragen of het steeds maar doorgaande medische onderzoek wel de juiste weg is.
4. dat mevrouw Dijkstra wat emotioneel reageert als ze beweert dat wel 150 mensen per jaar 'gered' kunnen worden en haar kennelijk onbewogen laat bij kennis over de moord op 30000 veelal gezonde, kwetsbare mensjes is voor mij (politieke/ideologische) huichelarij van de bovenste plank.

frits

16-09-2016 08:07
Laat je niet strippen. God gaf jou lichaam alleen aan je zelf.

Chris van Holland

15-09-2016 10:52
Ik vind net moeilijk. Ik ben zelf werkzaam in diverse ziekemhuizen. De hood op de wachtlijst is groot. Maar als mens geloof ik in de opstanding der doden. En, stop zijt gij en tot stop zult gij wederkeren. Is het Dan toch niet beter om (ernstig) zieke mensen te helpen. Ik overleg met God in gebed.