#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Buitenland

Onafhankelijke gemeenten groeien in VS

De grote traditionele kerken verliezen steeds meer leden. Dat lijkt ook in Amerika zo te zijn. Thom Rainer, president van LifeWay Christian Resources, ziet acht redenen waarom mensen de traditionele confessionele denominaties massaal hebben verlaten. In de VS zijn de niet bij een groot kerkverband aangesloten gemeenten de tweede protestantse groep in omvang. Constateert Rainer.

Alleen de Southern Baptist Convention is groter. Meer dan twaalf miljoen mensen zijn verbonden aan een ‘nondenominational’ gemeente. Uit onderzoek blijkt dat er minstens 35.000 niet tot een denominatie behorende kerken zijn in de VS. In bijna 90 % van Amerikaanse gebieden bestaan die. Zij horen bij de top 5 grootste religieuze groeperingen in 48 van de 50 staten. En zulke geloofsgemeenschappen blijven groeien in omvang en aantal.

Rainer vroeg zich af waarom mensen zich tot zulke groeperingen wenden en zich mogelijk afkeerden van bestaande grote denominaties. Hij legde die vraag via Twitter voor aan zijn achterban.

Acht redenen waarom velen de overstap maken, zijn volgens hem, op basis van de antwoorden die hij kreeg: 1. Een negatief imago van de grote confessionele kerken. 2. Zij staan meer bekend om waar zij tegen dan om waar zij vóór zijn. 3. Er is teveel strijd en politiek. 4. Zij zijn te vrijzinnig, c.q. te liberaal. 5. De onderlinge loyaliteit vervaagt er. 6. Zij zijn inefficiënte organisaties en systemen, te bureaucratisch. 7. Sommige respondenten zagen geen enkel voordeel in het ertoe behoren. 8. De grote confessionele kerken gaan niet goed met hun geld om.


Reageren