#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Uw mening

068 Bestaat de duivel?

De duivel is reëel. Dat schreef de 97 jarige Billy Graham in een kolom op de website van de gelijknamige stichting. Satan is geen mythe. Hij is vandaag “net zo goed aan het werk als decennia geleden".

Het is echter een van de meest succesvolle trucs van de duivel, mensen ervan te overtuigen dat hij niet bestaat. Hij probeert waar mogelijk de plannen van God te dwarsbomen. De aanvallen van de duivel zijn soms zeer duidelijk, maar vaak ook subtiel en verborgen. Een van zijn belangrijkste doelstellingen is om mensen te vervreemden van Jezus Christus. Graham moedigde christenen aan iedere dag de Bijbel te lezen, met Jezus te praten en contact te hebben met andere christenen. “Op die manier kunnen we de aanvallen van de duivel weerstaan.”

Uw mening: 068-Bestaat satan?

Reageren


Anne van Urk

10-08-2018 01:08
Jehovah is de ware God Psalm 83: vers 18, en Satan de Duivel is de gevallen engel die uit de hemel naar de aarde is geslingerd gegooid, met zijn engelen demonen genoemd. Openbaring 12: vanaf vers 7. Satan de Duivel is ook de engel des lichts, die ook alle religies in de wereld in zijn macht heeft. Van de God van de christenheid tot Allah van de islam en Boedah van de Boedahs. 2 korinthiers 11: vers 14 en 15. De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze zegt de Bijbel. Dit is Satan de Duivel. 1 Johannes 5: vers 19.

Theo

22-09-2016 06:04
„En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.“
??Lucas? ?13:23-30? ?NBG51??
http://bible.com/328/luk.13.23-30.nbg51

DIT ZIJN DE WOORDEN VAN JEZUS ZELF , DUS WIE WIL ALS CHRISTEN BEWEREN DAT ER GEEN DUIVEL EN GEEN HEL IS ??

M. van Putten

22-09-2016 04:49
Het is uiterst opmerkelijk dat in de drie wereldgodsdiensten, Jodendom, christenheid en Islam, de duivel wordt gezien als 'een goede engel' in dienst van God, die slechts verantwoordelijk is voor de dood en het kwaad ten bate van God. Maar hoe kan God behoefte hebben aan zo'n 'engel', terwijl toch vanuit de Bijbel duidelijk is dat God noch de dood noch het kwaad gewild heeft? Maar het beeld van de van God verbannen aartsengel aan wie duizenden gevallen engelen (demonen) ten dienste staan is vreselijk. Maar het Hebreeuwse woord satan betekent in Bijbelse zin niet zomaar 'tegenstander'. Het is ook problematisch voor een positief beeld over Gods Almacht, Voorzienigheid en Alomtegenwoordigheid. Het verklaart wel waarom de Here Jezus Hogepriester is in Gods Tempel in de hemel en wat de functie is van de Heilige Geest op aarde.

Frans

22-09-2016 12:27
Laat ik eerst voorop stellen dat ik niet zweverig ben en een heel nuchter christen ben die veel heeft meegemaakt in het leven. Ik ben 59 jaar. Ik houd mij niet bezig met het begrip satan of 'het kwade'. Ik ben immers een kind van God en de bijbel zegt mij dat ik geborgen ben met Christus in God. En er zijn veel meerder stukken in de bijbel dat ik door Hem (Jezus) een overwinnaar ben in Hem en heel nuchter kan zeggen dat door mijn geloof in Hem ik beschermd ben. Ook door de eenvoudige aanhaling van hr. Graham; bidden, bijbel lezen en in contact blijven met christenen.
In 1975 heb ik de duivel gezien. Wij spoten al enkele jaren amfetamine en de heroïne spoelde over de hippie scene heen. Deze drug maakte mensen tot wrakken die moesten stelen of andere dingen ondernemen om aan drugs te komen. Wij waren ook al een wrak maar hoefden niet te stelen of ons bijvoorbeeld te prostitueren om aan drugs te komen. Ik viel bijna in dit zwarte gat. (Ik kwam tot bekering en werd van de ene op de ander dag verlost van mijn behoefte aan drugs om zo weer een nieuw leven op te bouwen) Een vriend van mijn raakte ook aan de heroïne en nam de stap om daar in door te gaan. Toen hij op een gegeven moment een injectie nam staarde ik de duivel aan in zijn ogen. Ik had niets met geloof of ander maar ik zei hem dit met als antwoord dat heroïne de duivel is. Het was doodeng. Ik sprak iemand die veel met engel boekjes over de duivel bezig was en daar veel mee bezig was. Na enkel jaren niet meer. Ik vroeg hem waarom. Hij had op een gegeven moment een wezen zien zitten in de hoek van de kamer. Na mij bekering was ik op een moment in mijn oude stad en kon deze overzien. Op een gegeven moment leek het of er een soort wolk uit de stad oprees en naar mij toekwam met alle indrukken uit mijn vorige leven. Ik bad en deze wolk verdween. Ik herkende de wolk (van geesten) uit mij oude bestaan. Toen ik al enig jaren was bekeerd waren mij vrouw en ik lang in gesprek met iemand die veel bezig was met occulte zaken. Thuis gekomen was het alsof er een -eng- iemand bij ons in de kamer was. Wij baden en het verdween. Ik leerde iemand kennen die bekeerd was en al zijn boeken had weggedaan over occultisme, zijn huis stond er vol van. Maar hij voelde zicht bekneld in zij huis. Wij gingen er naar toe en baden in alle kamers. Na enige tijd was het alsof de gordijnen waren opengedaan. Het leek lichter en wij huppelden bijna van blijdschap en de ervaring van het zien van licht door het huis.