#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Christelijke media

Zorgen om de koers van de EO

De ‘Appelgroep beleid EO’ heeft woensdag een open brief aangeleverd bij het bestuur en de directie van de Evangelische Omroep (EO) in Hilversum. Daarin uit de groep zijn grote zorg over de huidige koers van de omroep.

Hieronder de tekst van de open brief, die is ondertekend door leden uit de breedte van de Nederlandse kerken.

‘Ondergetekenden, leden van de EO, richten zich tot u met de volgende kritische vragen naar aanleiding van het feit dat de EO ruimte heeft gegeven aan de IKON, die in verband met bezuinigingen uit de ether zou verdwijnen. We leggen twee zaken, die ons ter harte gaan, aan u voor:

1. Als we in de ruimte die u aan de IKON hebt gegeven een uiting van christelijke ruimhartigheid mogen zien, dan heeft dat onze instemming. U zou dit tot uitdrukking kunnen brengen door een gedeelte van uw zendtijd af te staan aan programma’s die inhoudelijk overeenkomen met wat we tot nu toe bij de IKON konden horen en zien. Deze programma’s zouden dan ook als zodanig gemarkeerd kunnen worden, zodat duidelijk is dat de EO niet verantwoordelijk is voor de inhoud ervan. Hoe groot het aandeel ervan is zou bijvoorbeeld door de luister- en kijkdichtheid kunnen worden bepaald.

2. Wij hebben echter de indruk dat de EO hiermee tot uitdrukking wil brengen dat de theologische ligging van de IKON voortaan tot de geestelijke achtergrond van de EO behoort, zodat ook benoemingen van (beleids)medewerkers bij de EO zouden kunnen plaatsvinden, van wie bekend is, dat ze de identiteit van de EO, zoals die statutair is verwoord, niet zouden kunnen bijvallen of zelfs zouden kunnen tegenstaan. Als dat het geval zou zijn, dan valt te verwachten dat dit op den duur tot het verdwijnen van de EO zal leiden.

De EO is een omroep geweest die in de reformatorische en evangelicale traditie van het christelijk geloof wil staan en zich daardoor wil laten voeden. De IKON heeft er altijd blijk van gegeven in eerste instantie algemeen religieus te zijn en slechts bij enkele noties uit de Bijbel en de christelijke traditie te willen aansluiten. Men gaf ook primair ruimte aan mensen die afwijzend tegenover de reformatorische traditie (zijn komen te) staan.

Als dit een onderdeel van de geestelijke achtergrond van de EO wordt, dan volgt u dezelfde weg als de NCRV en komt naar ons inzicht het bestaansrecht van de EO in het geding. Als u met de nieuwe constructie op randkerkelijken mikt: voor zover die in een religieuze omroep zijn geïnteresseerd, kunnen zij terecht bij de NCRV.

Wij hebben het gevoel dat onze zorgen door velen worden gedeeld en doen een beroep op u om helderder met de achterban te communiceren over de te volgen koers.’ Met vriendelijke groet!

dr. H. A. Bakker
dr. G. van den Brink
dr. M. van Campen,
dr. Cees Dekker
dr. ir. J. van der Graaf
dr. J. Hoek
drs. A. B. F. Hoek-Van Kooten
dr. P. H. R. van Houwelingen
dr. H. Jochemsen
drs. I. A. Kole
dr. E. P. Meijering,
dr. Willem J. Ouweneel
dr. H. G. L. Peels
dr. R. Seldenrijk
dr. A. H. van Veluw
dr. W. Verboom

Reageren


Ingrid

28-10-2019 05:57
Elkaar liefhebben en niet oordelen dat is wat God van ons vraagt.
Veel mensen denken dat te doen door gelijkvormig te worden aan de denkwijze van de mensen die zeker ook lief hebben maar een hele andere Godsdienst aanhangen.
Laten we bidden voor de e.o.

Martin

03-09-2018 08:08
EO was goed begonnen. Maar ieder jaar daarna was de vervlakking, wereldgelijkvormig zichtbaarder. Alles leek ermee door te kunnen. Uiteindelijk haakten steeds meer leden af. De houdbaarheidsdatum schijnt inzicht te komen.

Johan

26-09-2016 02:02
'De Evangelische Omroep vertegenwoordigt een brede verscheidenheid aan christenen binnen kerkelijk Nederland. Deze breedte vindt elkaar in onze missie; verhalen vertellen over geloven en het leven van de Here Jezus.'
Wat een geleuter. De EO is helemaal niet opgericht om de brede verscheidenheid van wat zich christelijk noemt te vertegenwoordigen. Daar was ten tijde van de oprichting de NCRV al voor. De oprichters waren orthodoxe evangelisten, de EO werd geboren op het Brandpunt, die zich zorgen maakten om de koers die de NCRV ging en waarin de EO dus nu volgt. De 'verhalen' over Jezus lijkt mij een dooddoener, die men ook volstrekt ongelovigen voor, tijdens en na afloop van the Passion hoort verkondigen....

Ernst van Olffen

26-09-2016 12:51
2 Korintiërs 6:14
"Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?"

Jan

25-09-2016 06:13
Juist Josef, de directie kent in haar reaktie slechts een uitgangspunt: wij doen het goed.
En dat is niet pas omtrent thema IKON, dat is al jaren het geval.
In ledenbijeenkomsten wordt eenzijdig naar de loftrompet van enkele aanwezigen geluisterd, maar dat leden verontrust zijn, dat zal wel met hun afkomst of leeftijd te maken hebben.
Er wordt ook verwezen naar de Hilversumse eisen.
Dan denk ik, gaat uit van haar en wijs de leden op GNR (werd in het verleden door de directie weggezet) en Family7. Hef jezelf op en neem de achterban en Christenen onder de medewerkers mee naar deze alternatieven in omroepland.

fokko

23-09-2016 10:41
wanneer u de tijd verstaat waarin wij leven is dit niet zo verwonderlijk dat de E.O. deze koers inslaat.
Laten wij waakzaam zijn en ons voorbereiden op Zijn komst die aanstaande is.Hij is de Weg de Waarheid en het Leven.

Josef

23-09-2016 01:57
Prof.dr. Cees Dekker: Leer kinderen dat God en evolutie bij elkaar passen

http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/prof-cees-dekker-leer-kinderen-dat-god-en-evolutie-bij-elkaar-passen-1.497973

Wat heeft deze meneer over de eo. te vertellen terwijl hij zelf niet gelooft dat God de Hemel en de Aarde in 6 dagen gemaakt heeft.
Zelfs de kinderen wil hij vergiftigen met zijn leugens.

marianne

23-09-2016 11:12
Goed dat er ook reactie komt tegen het beleid van de eo vanuit de groep hierboven. Laten wij Gods Woord onverkort en dus voluit blijven doorgeven van Gen.1 tot Openb.22. Dat is Gods Woord over alle facetten van ons aardse bestaan en tot eer van Hem zijn.

Josef

23-09-2016 09:39
De brief van deze vooraanstaande dr. en drs. heeft geen enkele waarde voor de eo.
Deze brief gaat over traditie ipv. Het Woord van God te verkondigen, wat is traditie?
Tegenwoordig is carnaval ook traditie, en heeft geen enkele waarde tav. Het Geloof.
Ook meneer Ouweneel is zo'n Bijbel verdraaier, waar het om vele bijbelteksten aangaat.
Daarom gaat het over tradities.

Theo

23-09-2016 08:44
Deze brief heb ik ook gehad ! Arme EO . Bijbelgetrouwe christenen worden met een kluitje in het riet gestuurd .

Josef

23-09-2016 08:28
De eo. doet net of zijn/haar neus bloed als men commentaar op het beleid geeft, men krijgt dan een standaard brief toe gestuurd als deze;

Bedankt voor uw berichten.

U heeft uw verontrusting geuit over het beleid van de EO, dank u wel dat
u de moeite heeft genomen om ons meermaals te mailen.

De Evangelische Omroep vertegenwoordigt een brede verscheidenheid aan
christenen binnen kerkelijk Nederland. Deze breedte vindt elkaar in onze
missie; verhalen vertellen over geloven en het leven van de Here Jezus.
Het is ons verlangen om door onze programma's de kijkers meer te
vertellen over God en geloven.
In Visie 40 verschijnt er een interview met onze directie. Hierin
vertellen zij uitgebreid over de koers en de beleidskeuzes van de
Evangelische Omroep. Wij sturen u deze Visie graag toe.

Uw berichten zijn waardevol voor ons. Uw reactie is dan ook genoteerd en
wordt meegenomen in onze evaluatie en ontwikkeling.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Evangelische Omroep