#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Positief leven

Hoe ziet u uzelf?

Lees het verhaal over een man die Victor Seribriakof heette. Toen deze Victor 15 jaar oud was zei een leraar tegen hem: “Victor je bent een sukkel, het zal jou nooit lukken om de school af te maken. Waarom zoek je geen baantje?”


Victor verliet de school en de volgende 17 jaar zag hij zichzelf als een sukkel. Hij had de opmerking van zijn leraar voor waarheid aangenomen en die gedachte aan zichzelf ‘verkocht’.
Als hij ’s morgens opstond en in de spiegel keek zag hij een sukkel.
Hij scheerde een sukkel.
Hij kleedde een sukkel.
Hij dacht als een sukkel.
Hij werkte als een sukkel.

Toen Victor 32 jaar was organiseerde het bedrijf waarvoor hij werkte een psychologische test. Uit de test bleek dat Victor een uitzonderlijk hoog IQ had van 161; voor ‘normale’ mensen ligt het IQ ergens tussen de 90 en 110. Victor was een genie zonder dat hij dat wist.

Weet u wat er gebeurde toen deze Victor ontdekte dat hij een genie was?
Het veranderde zijn leven totaal.
Als hij nu opstond en in de spiegel keek zag hij een genie.
Hij schoor een genie.
Hij kleedde een genie.
Hij dacht als een genie.
Hij werkte als een genie.

Wat was er veranderd?
In werkelijkheid niets - hij was nog steeds dezelfde persoon - maar het beeld dat hij had van zichzelf was totaal veranderd. En dat veranderde zijn hele leven.

Als u in de spiegel kijkt, wie ziet u dan?
Ziet u een sukkel?
Of ziet u een persoon die God fantastische mogelijkheden heeft gegeven?

Hoe denkt u over uw mogelijkheden?
Denkt u vaak: dat kan ik toch nooit.
Wees er dan van overtuigd dat u het nooit zult kunnen.
Of denkt u: ik heb dat nog nooit eerder gedaan, maar wie weet lukt het mij.

En hoe denkt u over de toekomst?
Ziet u die somber in of kijkt u vol verwachting uit naar datgene wat gebeuren gaat, naar datgene wat u kunt doen? Verwacht u Gods leiding en Zijn zegen?

=====================================================

Wie anderen kent is verstandig, wie zichzelf kent is wijs.
Lao Dse

Reageren


Corrie van Driel

26-09-2016 11:47
Goed verwoord Willem-de-Boer.

Willem-de-Boer

26-09-2016 09:53
Hoogbegaafdheid wordt vaak niet herkend. Dat komt omdat deze mensen opmerkingen en grapjes maken die niet door hun omgeving worden begrepen. Ook merken ze vaak dingen en verbanden op die door hun omgeving niet worden 'gezien'. Dat levert hen de reactie op dat ze dom zijn of ouwehoeren. Als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan gaat de hoogbegaafde dat ook zelf geloven, want hem/haar is niet verteld waar dat onbegrip vandaan komt, zo ze dat ooit verteld zal worden. Bovendien wekt de hoogbegaafde in de gevallen waarin zijn hoogbegaafdheid wel wordt onderkend afgunst op, waarna hij meestal wordt tegengewerkt. En zo wordt er in onze maatschappij een hoop talent verpest voordat het tot ontwikkeling kan worden gebracht. Zeer tot ons nadeel. Een gezegende samenleving is dan ook een samenleving waarin hoogbegaafdheid tijdig wordt onderkend en tot ontwikkeling gebracht.