#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Boek-muziek-film

NBV meest verkochte boek

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is gekozen tot het Belangrijkste Boek van Nederland. De verkiezing vond plaats in het kader van het Jaar van het Boek. Volgens directeur Rieuwerd Buitenwerf van het NBG (Nederlands Bijbel Genootschap) blijkt opnieuw dat de Bijbel heel veel mensen weet aan te spreken.

Uw mening: 105-Ik vind de NBV een goed leesbare Bijbel!
 
Tegenstanders van de NBV vinden het een van de slechtste vertalingen tot nu toe, onder meer omdat die zich slecht leent voor studie en ver van de grondtekst af zou staan. Maar volgens het NBG is de Bijbel een boek van en voor iedereen, over vriendschap en verraad, vreugde en verdriet, liefde en haat. ‘Alles kom je in de Bijbel tegen’, zegt het NBG. ‘In de verhalen over personen als Jozef, Job en Petrus komen de grote thema’s uit de wereldliteratuur voorbij. De Bijbel staat aan de basis van onze cultuur en is bepalend voor de godsdienstige traditie van ons land.’
 
Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbel in een taal die zowel literatuurliefhebbers als gelovigen aanspreekt, meent het NBG. De eerste editie van deze vertaling kwam uit in 2004. Met 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het de meest gebruikte Bijbel van Nederland. Tegenstanders zeggen dat verkoopcijfers weinig zeggen over lezen en zeker het bestuderen van de Bijbel.
 
Een nieuwe zwart-witte uitvoering van de NBV is nu verkrijgbaar. Ook start het Nederlands Bijbelgenootschap de campagne ‘Jij wordt genoemd in het belangrijkste boek’ om aandacht te vragen voor de Bijbel bij een breed publiek.

Reageren


Josef

29-09-2016 07:32
Moet de koran heilig genoemd worden terwijl dat satanische boekje dood en verderf zaait?
De koran is niet heilig, de Bijbel is heilig daar Het Gods Woord is.
De koran is een samen raapsel van plagiaat, en daar gaan die nieuwe vertalingen ook naar toe.

frits

28-09-2016 08:38
Veel mensen in kerken moeten nog tot bekering komen.
De Reformatoren zeggen: Je mag het niet tot je nemen. Het moet een werk van God zijn. Jezus schenk zichzelf. Maar dat begrijpen ze niet.

Josef

28-09-2016 09:28
De nbv. vind ik persoonlijk een waterige oplossing van wat er werkelijk in de oudere Bijbels te lezen is.
De kracht van Het Woord is in vele teksten verdraaid of weg gelaten.
Dat de verkoop zo goed gaat, is een teken dat de confronterende Bijbel niet meer te pruimen valt bij velen.
De Bijbel gaat juist om en over verdieping, niet het om het makkelijkelijke lezen ervan

Willem-de-Boer

28-09-2016 03:16
Niet alleen de NBV, ook de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws Bijbel, Het Woord en niet te vergeten de diverse kinderbijbels verkopen als een trein. Dat laat zien dat het met de ontkerstening in ons land enorm meevalt. Maar waarom lopen dan toch veel kerken leeg? Niet allemaal. Sommige lopen juist vol, maar veel lopen toch leeg. Dat zouden de dominees van die kerken zich eens af moeten vragen. Maar waarom lees ik daar nooit iets over? Kan het ze dan niets schelen? Of vrezen ze dat het antwoord ze niet zal aanstaan?