#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Enquête

105-Ik vind de NBV een goed leesbare Bijbel!

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


Jan

29-05-2019 08:51
Dat bij het lezen van de NBV ook een andere Bijbel nodig is om te weten wat er echt bedoeld is maakt de NBV niet een gemakkelijk te gebruiken Bijbel is.

BASTIAAN

29-05-2019 07:44
Na zoveel welsprekendheid van Cees en Josef ben ik sprakeloos! Helemaal met u eens!

Waarom stelt het NBG niet opnieuw de NBG51 vertaling ter beschikking? Daar kun je tenminste nog Bijbelstudie mee doen. Ook met de Statenvertaling 1977.

Het is een schande dat de NBG-51 Bijbel nergens meer te koop wordt aangeboden. De echte reden...Het waarom is door het NBG nooit overtuigend duidelijk geworden!

Waarom liet het NBG in 2016 ruim 100.000 NBG-51 recycle-vertalingen tot PULP vermalen voor die zeer omstreden Groene Bijbel? Wie komt er op zo' n onzalig idee?

Hadden die 100.000 NBG-51 Bijbels niet veel beter gebruikt kunnen worden voor Evangelisatie Projecten, belangstellenden een gratis Bijbel aanbieden?

Ik was ontsteld over zoveel wanbeleid en ben daarna zoals u begrijpt na zoveel jaren geen lid meer gebleven van het NBG!

Ook die herziene NBV straks wil ik nog niet voor niks hebben. Waarom niet?

Lucas 5:36 Jeshua sprak ook een gelijkenis tot hen: Niemand scheurt een lap van een nieuw kledingstuk af om die op een oud kledingstuk te zetten. Anders zal hij niet alleen het nieuwe scheuren, maar de lap van het nieuwe zal ook Niet Passen Bij Het Oude.

37 En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen en de zakken gaan verloren;

38 maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.
39 En niemand, die oude gedronken heeft, wil jonge, want hij zegt: De Oude Is Voortreffelijk!!!

Cees

12-11-2018 07:35
De NBV is gebaseerd op de ‘kritische tekst’ van Wescott & Hort en is daarom een corrupte Bijbelvertaling.

Net zoals dat het geval is met alle Bijbelvertalingen die na de Statenvertaling in elkaar gefabriekt werden.

Alle vertalingen die niet op de Textus Receptus zijn gebaseerd, zijn corrupt te noemen.
Ook de Telos-Bijbelvertaling!

Josef

28-09-2016 03:17
Ik vind de NBV geen goed leesbare Bijbel !

De nbv. vind ik persoonlijk een Waterige oplossing van wat er werkelijk in de oudere Bijbels te lezen is.
De kracht van Het Woord is in vele teksten verdraaid of weg gelaten.
Dat de verkoop zo goed gaat, is een teken dat de confronterende Bijbel niet meer te pruimen valt bij velen.
De Bijbel gaat juist om en over verdieping, niet het om het makkelijkelijke lezen ervan!