#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Boek-muziek-film

Waarom Jeruzalem?

Jeruzalem heeft de centrale plaats gekregen in de godsdienst van God. Het was de stad waar Gods Tempel stond en waar de regering van Gods volk resideerde. Tegenwoordig is het de hoofdstad van de republiek Israël. Maar van oorsprong had het die centrale plaats niet. Ook had het dat nooit in de christenheid. Redenen om daar vragen over te stellen.
 
Waarom is Jeruzalem dan de belangrijkste plaats voor God volgens de Bijbel? Wat heeft Jeruzalem wat andere steden niet hebben? Vragen die centraal staan in een Family7 Bijbelstudiereeks van 13 delen gegeven door ds. W. J.J. Glashouwer onder leiding van Dolf van Vegte. Het is het vervolg op de serie ‘Waarom Israël’ en een spin-off van de boeken die Glashouwer erover schreef.

Door Marco van Putten
Klik hier om deze serie online te bestellen!

Uitgebreide inleiding
Glashouwer begint de studie niet meteen bij het feit dat Jeruzalem die centrale plaats in de Bijbel heeft, maar helemaal bij het begin van de Bijbel. Na een inleidende les over de verhouding van God tot Israël volgt een vogelvlucht vanaf het boek Genesis tot aan de huidige tijd. De studie is goed te volgen omdat de bestudeerde Bijbelteksten in beeld worden gebracht. Ook is het tempo niet te hoog. Zelfs mensen met weinig Bijbelkennis zouden het kunnen volgen. Gods Verbonden met Israël worden besproken, de inhoud ervan en het karakter ervan. Vanaf de eerste schijnbare vermeldingen van Jeruzalem in de Bijbel wordt uiteindelijk duidelijker waarom Jeruzalem de plaats is die God heeft uitgekozen en wat dat betekent.

Christocentrische insteek
Omdat Jeruzalem geen belangrijke plaats heeft in de christenheid, lijkt deze Bijbelstudie vooral een pro-Israël verhaal te zijn. Te meer, omdat Glashouwer voor Christenen voor Israël werkt. Maar deze studies, hoewel christenzionistisch met oog voor wat de rabbijnen zeggen, zijn traditioneel christelijk met een nadruk op de eindtijd. Steeds staat de Here Jezus centraal en wat de ontdekkingen voor (christenen) vandaag betekent.

Evaluatie
Over Jeruzalem is veel te zeggen. Jammer is daarom dat Glashouwer veel tijd besteed aan inleidende en algemene zaken waarbij steeds alleen Christelijke eindtijdvragen opgevoerd worden. Ook doet het Christocentrisme af aan het onbevangen en voorchristelijke begrip van Jeruzalem. Verder is het herhaaldelijke interpreteren van de Bijbelse geschiedenis naar vandaag discutabel. Deze Bijbelstudiereeks is niet onbevooroordeeld.

Glashouwer beantwoordt de centrale vraag met opmerkelijk speculatieve Bijbelinterpretaties. Zo bespreekt hij 7 onvoorwaardelijke Verbonden van God met Israël. De Bijbel noemt echter maar één voorwaardelijke; de Verbondssluiting door Mozes waardoor Israël een natie werd. De Torah van Mozes zou volgens Glashouwer een 8ste en enige voorwaardelijke Verbond zijn, maar verjaard en tanende zijn. Het concept Torah, zo essentieel voor de betekenis van Jeruzalem, blijft dus onbesproken.

De centrale vraag van deze Bijbelstudiereeks is belangrijk en de studies zijn inspirerend. Het biedt een goed vertrekpunt voor Bijbelkring en verdere studie. Het blijft echter een inleiding op het onderwerp, hoewel de gespreksleider diepe en rake punten opvoert.

Waarom Jeruzalem?
13 gesprekken met ds. Willem J.J. Glashouwer
3 DVD-box
2016, Neema Media B.V.
Christenen voor Israël
Family7
c.325 min.
€ 14,99
ISBN: 9789492189479


Reageren