#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

106 Uit dood opgestaan na gebed baptisten

Een onbereikte groep mensen in Zuidoost Azië gaven hun leven aan Christus toen hun leider, die dood leek, tot leven kwam nadat gelovigen voor hem hadden gebeden. Dat meldt christelijke tv-zender Christian Broadcasting Network (CBN). President David Platt (foto) van de zendingsorganisatie van de Southern Baptists maakte dezer dagen melding van de gebeurtenis tijdens een bijeenkomst van het kerkgenootschap.

Uw mening: 106-Ik geloof dat God ook in deze tijd mensen opwekt uit de dood!

Een door baptistenzendelingen tot geloof gekomen christen begon met een aantal vrienden te evangeliseren in een dorp, laat Baptist Press weten. Dorpelingen leverden afgoden, kettingen en amuletten in die aan hun occulte aanbidding waren gewijd om die te laten verbranden, zei Platt. Kort na de verbranding werd het dorpshoofd dood gevonden. De dorpelingen zeiden te geloven dat geesten boos waren geworden omdat zij die bezittingen hadden opgegeven en wilden die eigenlijk terug.
Maar de christenen gingen naar de plaats waar de leider was opgebaard en baden dat God zijn genade zou tonen aan de mensen in het dorp en Zijn glorie en liefde laten zien aan de mensen die zo dicht bij Hem waren, zei Platt. Volgens een Aziatische gelovige begon de man opeens te hoesten, terwijl zij baden. Daarna begon hij te ademen. Volgens Platt was dat het juiste moment om het Evangelie te prediken. In de dagen erna kwamen velen tot geloof en verbrandden hun oude afgoden.
Platt zei niet zeker te weten of de man werkelijk dood is geweest, maar dat de gebeurtenis wel de vrucht toont van Bijbelse ‘duidelijkheid, nauwkeurigheid en consistentie’ in de prediking door zendelingen van het Evangelie.

Reageren


Theo Bert

04-10-2016 05:50
Beste Gerard, wanneer je een video ziet geloof je het wel? Ook dan is er wel een excuus te vinden om het wonder te ontkennen. Vul op you tube in: raised from death. Veel getuigenissen zijn er te zien. https://www.youtube.com/watch?v=_rS0iiXgQAQ

Gerard

03-10-2016 10:44
Wat mij altijd opvalt bij dit soort verhalen is dat er nooit iemand aanwezig is met een mobieltje. Een foto zegt meer dan duizend woorden.

frits

01-10-2016 08:21
Het is goed om doden op te wekken. Dat moeten de christenen veelmeer doen. Het is een opdracht van onze Here zelf. Dus doen...

Theo Bert

01-10-2016 04:48
Het is een verbijsterend gebeuren. God is de Aanwezige, die zijn macht toont in zo'n wonder. In het boek Handelingen der apostelen wordt ook beschreven hoe God door tekenen en wonderen de waarheid van het evangelie van Jezus Christus bevestigt.
Johannes 4:48
Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’
Ik heb een wonder ervaren als een teken van genade voor mij persoonlijk toen iemand op gebed die ik goed kende, genas op gebed. Dat tilde mij uit boven alle redenering, want verstandelijk kon het niet, maar het gebeurde.