#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Bijbelse beloften

Naastenliefde

Gij zult de Here, uw God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Lucas 10:27b

Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht 1 Johannes 2:10a

Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. 1 Johannes 4:11,12

En verder: Psalm 133:1, Matthéüs 5:44, Johannes 13:35, Johannes 15:12,13, Romeinen 12:19-21, Romeinen 13:10, 1 Corinthiërs 13:1-8, 2 Corinthiërs 13:11, 1 Petrus 1:22, 1 Petrus 3:8,9, 1 Johannes 3:14,18, 1 Johannes 4:7,8,21.Reageren