#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Uw mening

048 Voorganger promoveert op studie H. Geest

Tot doctor in de theologie is woensdag (5 oktober) aan de Vrije Universiteit voorganger Marco Wittenberg van de CAMA gemeente in Amstelveen gepromoveerd. In zijn proefschrift, getiteld ‘The Holy Spirit in Luke-Acts - the role of the reader’, vraagt hij zich af in hoeverre de lezer zelf invloed heeft op het verstaan van Bijbelsteksten. Gaat het om de originele auteur van de Bijbelse tekst, om de tekst zelf of is de lezer doorslaggevend bij het vaststellen van de juiste betekenis van een tekst?

Uw mening: 048-Ik ben vervuld met de Heilige Geest!

Wittenberg laat er een door de romanschrijver Umberto Eco ontwikkeld model van de zogenoemde coöperatieve lezer op los en analyseert wat drie verschillende theologen uit het evangelie naar Lukas en het boek Handelingen haalden. Max Turner (baptist), Robert Menzies (pinksterzendeling) en William Kurz (rooms katholiek) bestudeerden (en schreven over) die Bijbelboeken en / of de Heilige Geest, maar komen tot uiteenlopende conclusies, hoewel volgens Wittenberg binnen een bepaalde ‘bandbreedte’.

Denominaal
Intussen lijkt het er op dat de denominaties waartoe zij behoorden de drie geleerde lezers hebben beïnvloed. Mede daaruit blijkt dat de rol van de lezer bij het interpreteren van Bijbelse teksten belangrijk is. “De rol van de lezer is groot”, zei Wittenberg, wiens promotor prof. dr. .L.J. Lietaert Peerbolte was (copromotor prof. dr. C. van der Kooi), bij de verdediging van zijn dissertatie. Een lezer kan bij het lezen van een boek volgens hem voorbarige conclusies trekken, die later weer worden tegengesproken.
 
De meningen over de Heilige Geest, op basis van teksten in Lukas en Handelingen, lopen uiteen, constateert Wittenberg. Juist wanneer het gaat om de theologische interpretatie, zoals
de relatie tussen de heilige Geest en de waterdoop, de noodzaak van een tweede ervaring (naast bekering) van de heilige Geest - met als bewijs daarvan het spreken in tongen - en de vraag hoe Lukas de werking van de heilige Geest nu eigenlijk ziet: soteriologisch, eschatologisch, charismatisch of enkel als bekrachtiging tot zending.

Geen bewijs
Terwijl Turner geen bewijs voor een normatieve tweede ervaring met de Geest ziet, is die (zogenoemde doop in de Geest met spreken in tongen als teken ervan) voor Menzies noodzakelijk voor kracht om te getuigen. Bij de katholieke priester Kurz staan geestelijke groei en discipelschap centraal als resultaat van de werking van de Heilige Geest en zijn charismatische uitingen als spreken in tongen bedoeld voor opbouw van persoonlijk geloof.

Maar een verantwoorde bandbreedte bevindt zich tussen de grenzen en de mogelijkheden die de tekst geeft, concludeert Wittenberg. En binnen die bandbreedte bleven de drie door hem geciteerde lezers, overigens zonder dat men het met hun interpretatie eens hoeft te zijn.
“Alle drie werken ze mee met de tekst en zijn dus coöperatieve lezers. De mate waarin ze meewerken met de tekst verschilt echter evenals de plaats waar zij zich binnen de bandbreedte van interpretatie bevinden”, zegt hij.

Overigens suggereerde één van de opponenten bij de promotie dat Wittenberg beter van de ondertitel (‘the role of the reader’) de hoofdtitel had kunnen maken. Eigenlijk een waardevolle suggestie, vond de promovendus achteraf.


Reageren