#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Boek-muziek-film

Van blijvend belang

Dr. Pieter J. Lalleman is Baptistenpredikant en docent Nieuwe Testament en hoofd onderwijs aan Spurgeon’s College in Londen. Hij heeft met ‘Van blijvend belang’ een boekje geschreven over de blijvende waarde van het Oude Testament. Volgens Lalleman blijft het OT voor veel christenen een ontoegankelijk en dicht boek, terwijl het veel te bieden heeft ook voor vandaag. Lalleman heeft zich hierbij laten inspireren door de theologen Van Ruler en Miskotte. Van Miskotte heeft hij de term het ‘tegoed’ van het OT. Daarmee bedoelt hij de blijvende waarde van het OT: ‘momenten van het OT die bijzonder actueel zijn.

Recensie Jacco Stijkel
Klik hier om dit boek online te bestellen!

‘Gelukkig is ‘Van blijvend belang’ wel heel toegankelijk boek geworden. Daar zit wat mij betreft de grote kracht. Het boek bestaat uit tweede hoofdelen: elementen van het tegoed en verkeerd gebruik van het Oude Testament. In het eerste deel gaat Lalleman in op verschillende thema’s. Bijvoorbeeld schepping, seksualiteit, politiek en vreemdeling, twijfel, de klacht en tegenspraak. Het mooie van de laatste drie thema’s is dat Lalleman laat zien hoe gelovigen in het OT omgaan met God. Dit omgaan is vaak een worstelen, waarbij de mens mens blijft en God God.

In het tweede deel gaat Lalleman in op ‘hoe het niet moet’, het welvaartsevangelie en het vieren van de joodse feesten. Het verplicht geven van tienden, een letterlijke herbouw van de tempel en diëten op basis van het OT; Lalleman moet er niets van hebben. Sterk vind ik zijn hoofdstuk over het welvaartsevangelie waarin hij haarfijn uitlegt aan de hand van het OT waarom dit een dwaling is. Zijn hoofdstuk over het vieren van de joodse feesten vind ik eerlijk gezegd te kort en eindigt wat abrupt, ook gezien het belang van dit onderwerp. Lalleman is duidelijk: christenen zijn geen joden. Bovendien vinden joden dat hun feesten worden gekaapt en ook nog een christelijk sausje krijgen en gaat het vaak om een impuls van de eigen persoonlijke geloofsbeleving. Lalleman benadrukt dat hij het wel belangrijk vindt dat christenen op zoek gaan naar de joodse wortels van hun geloof: daarom heeft hij ook dit boek geschreven.

De kracht van het boek is tegelijk ook de valkuil. Ik vind het erg toegankelijk en bondig geschreven. Lalleman laat goed zien hoe waardevol het OT is om als christen nu te lezen. Wat ik zelf miste is een uitgebreidere onderbouwing waarom bepaalde gedeelten van het OT wel voor christenen gelden en welke niet. Ook vind ik de verwijzingen naar andere literatuur ronduit mager. Naast Van Ruler en Miskotte verwijst Lalleman eigenlijk alleen naar zijn eigen vrouw Hetty Lalleman. Nu is zij Oud Testamenticus en heeft zij goede boeken geschreven over het OT, het lijkt nu wel of vooral de familie Lalleman weet hoe het OT gelezen moet worden. Misschien dat het een ander dit niet stoort, mij wel.

Kortom, ik vind ‘Van blijvend belang’ een aanrader voor wie het OT een dicht boek is gebleven. De kracht zit in de toegankelijkheid en de nadruk op actuele thema’s. Wie het OT beter kent, zal graag meer verdieping willen maar voor hen is dit boek niet in eerste instantie geschreven. Wel scherpt het boek je weer, vooral als het gaat om de omgang met God.

Van blijvend belang
Pieter J. Lalleman
Ark Media
128 pagina’s
ISBN: 9789033801075
Prijs: € 14,95


Reageren