#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

015 Scheuring methodisten wegens homo-dominees?

De leiding van de Methodistenkerk tracht een scheuring te voorkomen, nu 1500 evangelisch georiënteerden vrijdag bijeen kwamen in Chicago om een nieuwe opwekkingsorganisatie te stichten. Zij willen ook de benoeming van de eerste lesbische bisschop van de United Methodist Church (UMC) ongedaan maken.

Tegen lesbische en mannelijke homoseksuele pastors en inzegening van homohuwelijken is een storm van protest opgestoken. De lesbische (met een vrouw getrouwde) bisschop Karen Oliveto (foto) werd in juli gekozen voor het westerse resort, bestaande uit elf staten in Amerika.

Uw mening: 015-Mag een christen homoseksualiteit praktiseren?

De meeting in Chicago is georganiseerd door de Wesleyan Covenant Association (WCA), de belangrijkste vleugel binnen de Methodistische denominatie en gebaseerd op het gedachtegoed van John Wesley. Die wenst dat een binnenkort te benoemen commissie die zich buigt over seksualiteit in de kerk zich aan de Bijbel houdt en komt naar verwachting met een boodschap over wat methodistische evangelicals in de VS, Afrika en Azië van de commissie aan voorstellen willen zien.

Een compromis omtrent Bijbelse principes, dat een veelheid aan geloofsopvattingen en praktijken in de wereldwijde kerk toestaat is voor de meeste evangelikalen niet aanvaardbaar, zegt ds. Jeff Greenway van de Reynoldsburg United Methodist Church in Ohio en bestuurslid van de WCA. Activisten willen dat de commissie opnieuw bevestigt dat volgens de kerk pastors geen praktiserende homoseksuelen kunnen zijn. Het gaat niet alleen om de benoeming van Oliveto, maar om heel de ernst van de situatie waarin de kerk volgens Greenway terecht is gekomen. Hij verwijst naar de goedkeuring van de leiding van openlijk homoseksuele pastors.

De benoeming van Oliveto bracht een crisis in de wereldwijd 12,4 miljoen leden tellende Verenigde Methodisten Kerk. In mei kwamen meer dan 140 lesbischen, homo- en biseksuelen kerkelijk ‘uit de kast’. En 820 predikanten hebben gepleit voor het sluiten van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, ook al verbiedt de kerk dat. Ondanks de moeilijkheden is de Wesleyan Covenant Association niet van plan een aparte kerk te stichten, zegt Greenway.

Reageren


frits

08-10-2016 06:38
Homo predikanten durven al helemaal niet aan God te vragen, of het goed is, gemeenschap te hebben met andere mannen. Ze weten wel beter! Maar, toch proberen hé. Dit is de afval in de kerk.

Jan

08-10-2016 04:39
Een mooi werktuig in Satan's toolbox. In veel kerken, die alsmaar eenheid luiden, leidt deze 'gedooghouding' (want anders is het zo zielig en God houdt van alle mensen, toch?) tot scheuring. Vandaag een artikel in het ND dat het toch wel moet kunnen en nee, het is niet zondig, hoe kom je er bij? Hoe komen mensen daar nu bij?
Als ik bij zo'n gemeente zou horen was ik weg. Jawel weer een scheuring. Koren op de molen van.......
Want tucht en waarheid zijn niet meer van deze tijd, toch? Bekering, nou we willen dicht bij God blijven. Maar wil God zo wel dicht bij mensen blijven? Of is God ook met z'n tijd meegegaan?
Wat een ondergang. wat een verloochening en misbruik van het heilig avondmaal.