#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Buitenland

Abedini’s gaan officieel scheiden

Pastor Saeed Abedini, die 3,5 jaar wegens zijn geloof vast zat in Iran, en zijn vrouw Neghmeh hebben officieel echtscheiding aangevraagd nadat zij al maandenlang uit elkaar waren. “Met een gebroken hart laat ik allen die de laatste jaren voor ons gezin hebben gebeden en meegeleefd weten dat Saeed counseling heeft verworpen, ”schrijft Neghmeh. Toen hij als gevangene in Iran zat, voerde zij strijd voor zijn vrijlating en sprak zelfs de VN toe. Haar campagne had succes, maar daarna maakte zij bekend dat haar man haar geestelijk, lichamelijk en seksueel tijdens het huwelijk had misbruikt.

Wegens zijn woedeaanvallen en het misbruik was de therapie volgens haar noodzakelijk, maar haar man liet al eerder weten die niet nodig te vinden. Hij heeft nu volgens haar echtscheiding aangevraagd. Neghmeh zegt over enige tijd uitvoeriger informatie te geven, maar wil nu via Facebook laten weten hoe zeer zij alle gebeden op prijs stelt. Voordat Saeed een voet op Amerikaanse bodem had gezet, na zijn vrijlating, vroeg zijn vrouw daar al een scheiding tussen tafel en bed aan. In de hoop dat hij na behandeling terug zou keren in het gezin.

Saeed zelf zegt diep bedroefd te zijn over de scheiding. “Neghmeh is twaalf jaar lang mijn vrouw geweest en zal altijd de geweldige moeder van onze fantastische kinderen zijn. “Wij hebben strijd meegemaakt en zij en de kinderen, zullen altijd mijn helden blijven. Zowel om wat zij zelf meemaakten tijdens mijn gevangenschap in Iran als om hun nooit opgegeven gevecht voor mijn vrijheid.”

Er zijn volgens hem geen woorden voor om te beschrijven wat hij en zijn gezin hebben meegemaakt tijdens en na zijn celstraf. Hij betreurt het mensen pijn te doen, maar ziet alleen genezing door apart verder te leven en niet samen. Maar zowel hij als Neghmeh zal zijn kracht vinden in Christus, die hun beider Heer blijft, zegt hij.


Reageren