#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Geest van de antichrist breekt zich baan

De geest van de antichrist is voor gelovigen nu steeds duidelijker herkenbaar. Dat is een van de conclusies in een aan ‘de tekenen van deze tijd’ gewijd nummer van Het Zoeklicht. Overigens staat in het door Johannes de Heer bijna een eeuw geleden opgerichte blad de Maranatha boodschap altijd al centraal, waarin dus de tekenen van de tijd niet ontbreken, maar in dit nummer gaar het om alle kommer en kwel die nu de wereld teistert en dus meer dan ooit op de spoedige wederkomst van Christus wijzen.

In het blad spreekt Koos van Delden, een van de oprichters van de Evangelische Hogeschool, zijn treurnis uit over de Godsverduistering die de evolutieleer heeft bewerkstelligd en die nu ook royaal de kerk binnendrong. Overigens vindt de ooit uit verzet tegen die leer voortgekomen EH, dat aan studenten zowel de evolutieleer als het scheppingsverhaal moet worden onderwezen. Op de school werd onlangs een congres gehouden ter introductie van een boek, waarin de evolutie werd verdedigd.

“Het Darwinisme is de ideologie van het marxisme, het nazisme en het atheïsme”, zegt Van Delden. Het is volgens hem de leer die zegt dat er geen andere oorzaak dan toeval mag zijn, zodat bestaan van de Schepper kan worden ontkend. “Het is buitengewoon triest dat ook binnen de kerk velen de evolutietheorie geloven en zelfs verspreiden.” Maar het is naar zijn mening wel een teken van de eindtijd.

Dat die is aangebroken zien ook tal van andere auteurs in de special. Feike ter Velde ziet dat in de overal woedende oorlogen en de twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw. “De twintigste eeuw zelf is het grootste teken van de tijd.“ En ds. Theo Niemeijer signaleert tal van ontwikkelingen waarin de op til zijnde komst van de antichrist, waaronder het streven naar één wereldregering, één wereldgodsdienst en één wereldeconomie.

De Wereldraad van Kerken heeft haar deuren volgens hem allang open gezet voor dialoog met andere godsdiensten en ziet de Oosterse religies als een verrijking voor het christendom, schrijft Niemeijer. “De kerken van de reformatie, maar ook steeds meer evangelische gemeenten en bewegingen zoeken de laatste tijd in toenemende mate naar samenwerking en eenheid met de kerk van Rome.” En die laatste zegt bij monde van de paus weer dat moslims als broeders dezelfde God dienen, verzucht hij.

En dat de economie een ballon is, waardoor de crisis ernstiger is dan alle voorgaande en die binnenkort wordt lek geprikt, benadrukken Arno Lamm en Emile André Vanbeckevoort. “Wij leven in de grootste (krediet) bubbel die de planeet aarde ooit heeft gekend en waarvan het grote publiek nog altijd onwetend is.”

Maar het blad heeft ook hoop. Want voordat de antichrist komt, is de Gemeente van Gods kinderen naar de stellige overtuiging van de redactie ten hemel opgenomen. Intussen constateert ter Velde dat, bij alle narigheid die de wereld overspoelt, de Bijbel ook voor christenen steeds meer dicht gaat. “Dit is een subtiel gebeuren, waarachter wij de grote hater van God en Zijn Woord moeten vermoeden, de duivel. In grote snelheid grijpt de moderne leegte wereldwijd om zich heen. De mens is weggevlucht, verder de leegte in.”

Reageren


frits

10-10-2016 07:48
De Geest en de Bruid zeggen: Kom heer Jezus! Dat moeten wij blijven zeggen.

Otto

10-10-2016 06:25
Hou wat er ook gebeurd je ogen op Jezus, laat je niet in verwarring brengen hou vast het woord van God zie de tweede brief van Johannes vers 7 t/m 11 laat je niet misleiden ik ben het volkomen eens met de schrijvers het blad'' Zoeklicht'' en ook met de reacties van Willem-de-Boer en Kees. Ik hoop dat er bij vele christenen steeds meer de bijbel opengaat, echt het is het waard!!

Willem-de-Boer

10-10-2016 11:39
De gelovigen uit Israël en de gemeente gaan de Heer in de lucht tegemoet. De opgestane doden eerst, daarna de nog levenden. Dat is wat de opname wordt genoemd. Deze ontmoeting in de lucht vindt plaats bij Jezus terugkomst, niet eerder. Er zullen dus altijd kinderen van God op deze aarde zijn, wat er ook gebeurd en wie er ook aan de macht is. Want God is bij machte zijn kinderen onder alle omstandigheden te beschermen.

Kees

10-10-2016 09:10
Het Dispensationalisme heeft de waarde van de Gemeente van Jezus Christus verwoest. Massaal komen de Amerikanen daar van terug. Ik hoop Nederland ook.
God heeft altijd het eeuwige voornemen gehad: de Gemeente (efeze 3). Maak je klaar om door de grote verdrukking te gaan en wees geen dwaze maagd. Deze gingen er ook van uit dat het wel los zou lopen. Maar de bruidegom kwam te middernacht toen het aarde donker was.