#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Buitenland

Jerry Falwell roept op tot steun Trump

Volgens president dr. Jerry Falwell jr. van de Liberty University in Virginia (VS), de grootste christelijke universiteit ter wereld, hebben Obama en Hillary Clinton de wereld onstabiel gemaakt en is die op weg naar een internationaal conflict zoals nog niet eerder vertoond. Zij zijn de Chamberlains van deze tijd, verwijzend naar de Engelse premier die kort voor de Tweede Wereldoorlog na met Hitler te hebben gesproken dacht de wereldvrede te hebben gered.

Falwell is de zoon van de man die de universiteit stichtte en in de vorige eeuw aan het hoofd stond van de beweging ‘Silent Majority’ (Zwijgende meerderheid) gericht op vooral morele waarden, die in Nederland een uitloper kreeg in Evangelisch Ontwaken. Falwell jr. staat volledig achter Trump, hoewel de staf van zijn universiteit dat niet doet. Hij verwijt Obama $ 150 miljard voor Iran beschikbaar te hebben gesteld, volgens hem de staat die de belangrijkste sponsor is van het terrorisme, Israël wil verwoesten en op weg is een nucleaire macht te worden. “Dat herinnert me aan de overeenkomst die Chamberlain sloot met Hiltler in 1938”, zegt Falwell.

In eigen land hebben Obama en Clinton voor een schuld van $ 19 biljoen gezorgd, die ‘onze kinderen en kleinkinderen op de een of andere manier moeten terug betalen’, zegt hij. “Goddank, hebben we nu de gelegenheid een sterke leider te kiezen, die niet bang is de vijand bij zijn naam te noemen en met die vijand de strijd aan te binden als dat nodig is.” Doorgaan met de democratische internationale en binnenlandse beleid van Obama en Clinton zou volgens hem krankzinnig zijn door steeds opnieuw dezelfde fouten te maken, in de verwachting dat er een ander resultaat uitrolt.

Hij zegt voor Trump te hebben gekozen wegens onder meer diens liefde voor gewone Amerikanen en zijn vriendelijkheid en sterke leiderschapskwaliteiten. “Wij staan op een kruispunt waar onze eerste prioriteit moet zijn het redden van ons land. Zoals Churchill, bezit ook Trump de vastberadenheid om zijn land op de eerste plaats te stellen en nooit op te geven in een wereld die steeds vijandiger tegenover onze waarden staat.”

Falwell roept, ondanks verschillen onder de Amerikanen, op tot éénheid achter Trump. Doet men dat niet dat zal men lijden aan de consequenties daarvan, zegt hij. Als Clinton de volgende leden van de Hoge Raad aanwijst, zal de grondwet zo worden herschreven dat die niet meer overeenkomt met wat ooit de opstellers ervan bedoelden, waarschuwt hij. Een stem voor Trump en diens Republikeinse partij is volgens hem een stem voor meer vrijheid en minder overheid, voor nationale veiligheid, een verantwoord immigratiebeleid en het bestrijden van radicaal islamitisch terrorisme.

Reageren


Willem-de-Boer

12-10-2016 04:25
Maar als Trump gaat winnen, hoe kan het dan dat de peilingen Clinton de overwinning 'schenken'. Dat komt omdat de opkomst in de VS laag is. Bij veel verkiezingen niet meer dan een kwart. Alleen bij belangrijke verkiezingen als wanneer een president moet worden gekozen is het iets van de helft. Grote delen van het Amerikaanse kiezerskorps komt dus niet op. Dat betreft doorgaans wat Clinton neerbuigend de deplorables noemt. Werklozen (is tegen een kwart van de workforce), daklozen (worden er ook steeds meer) en anderen aan de onderkant van de samenleving. Omdat deze mensen niet stemmen, zijn ze ook niet opgenomen in de databases van de opiniebureaus. Echter nu velen uit de rangen der deplorables wel zijn gaan stemmen en ook straks zullen gaan stemmen, maar de peilingen langs hen heen gaan, geven die peilingen een vals beeld. Daar komt bij dat velen, indien door zo'n bureau bevraagd, een gewenst antwoord geven. Men geeft dus iets anders voor dan wat men in werkelijkheid, in het stemhokje dus, zal gaan doen. Dat hebben we ook hier meegemaakt, waar velen zeiden b.v. D'66 te zullen gaan stemmen, maar in werkelijkheid op de PVV stemden. Inmiddels houdt men hier rekening met dit effect, maar in de VS is men nog niet zover. Dus alweer: Clinton wint de peilingen, maar Trump de verkiezingen. Het is maar wat je belangrijk vindt.

Willem-de-Boer

12-10-2016 10:46
Veel van de weerstand tegen Trump komt voort uit het feit dat Trump van huis uit geen politicus is. Hij is niet one of us. Een soort politieke allochtoon dus. Daarnaast blijkt hij, zonder het met zoveel woorden te zeggen, de kandidaat van de Tea Party beweging te zijn. Dat is een grote groep kiezers in het Republikeinse kamp dat zich niet vertegenwoordigd voelt door de politici in Washington. Want Amerika verpaupert snel. Het aantal mensen dat van voedselbonnen moet leven, de Amerikaanse variant op onze Bijstand, is inmiddels substantieel. Iets van 50 miljoen of meer. Daar komt bij dat de Amerikaanse infrastructuur snel verslechtert en ook veel mensen uit hun huizen zijn gezet. Veel steden kennen daardoor het fenomeen Tent Cities. Dat zijn kampementen in de parken van veel steden van mensen die geen huis meer hebben om in te wonen. Daklozen dus. Dit segment van de Amerikaanse samenleving, door Clinton minachtend deplorables genoemd, stemde vroeger nooit. Maar sinds Trump stemmen ze steeds vaker, maar niet op de gevestigde orde in Washington, want die had tot voor kort geen aandacht voor hen. Zoals bij de voorverkiezingen al bleek, trekt Trump veel nieuwe kiezers. Deze nieuwe kiezers gaan hem waarschijnlijk op 8 november de overwinning bezorgen. Want wat al die Republikeinse afkeuring van Trump doet is nu juist in zijn voordeel. Het zegt de kiezer: zie je wel, Trump hoort er niet echt bij. Tel daarbij op het e-mail schandaal van Clinton. Want waarom moest haar e-mail buiten het Departement om lopen? Om Clinton in staat te stellen haar invloed in Washington te gelde te maken. Corruptie dus. Daarmee bevestigend dat de politici in Washington vooral aan zichzelf denken en niet aan hun kiezers. Hou er dus sterk rekening mee dat Trump het straks gaat winnen.