#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Politiek

CU tegen ontwikkelingen zelfdoding

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Ik vind het huiveringwekkend dat het kabinet een systeem voor hulp bij zelfdoding wil gaan optuigen voor mensen die hun leven voltooid achten. Dit voorstel gaat uit van de mythe dat dit een puur individuele keus is, terwijl dit ook altijd familieleden, de omgeving, zorgverleners en uiteindelijk ook de samenleving raakt. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet het afgewogen advies van de commissie die onder leiding stond van D66-senator Paul Schnabel naast zich neer legt. Het kabinet gaat volledig voorbij aan de conclusie van Schnabel dat een verdere verruiming van de mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding op onoverkomelijke bezwaren stuit."

,,Door dit kabinetsvoornemen staat de zorg voor en veiligheid van ouderen onder druk. Dit staat haaks op de plicht van de overheid om het leven te beschermen, in het bijzonder dat van kwetsbare mensen. In een beschaafde samenleving is het leven heilig en bieden we ouderen, juist ook als het leven zwaar wordt, goede zorg, veiligheid en bescherming. Daarbij zullen we veel meer moeten doen aan het voorkomen en signaleren van eenzaamheid en een gevoel van overbodigheid. Ik wil het kabinet vragen om dit delicate onderwerp niet in de laatste maanden van deze kabinetsperiode in de haast te behandelen. In ieder geval zal de ChristenUnie op geen enkele manier meewerken aan de totstandkoming van dit kabinetsvoornemen."

Reageren


netty van rossen

14-10-2016 05:32
God onze Vader en schepper
is degene die het leven geeft en neemt dus heeft niemand volgens mij het recht daar zelf over te beslissen

Otto

14-10-2016 05:22
Het is allemaal in en in triest wat er in Nederland op dit moment plaatsvind, en de grote boosdoener van dit alles is D'66 uit deze koker komen voorstellen om verruiming van de abortus wet, de euthanasiewet, enz, enz alles wat waarde is voor de mens zoals God het bedoeld heeft probeer D'66 op alle manieren te verstoren. Daarom ik begrijp Zegers niet hij wil niets met Wilders te maken hebben, maar over een partij die al Gods regels aan hun laars lapt, daar hoor je hem niet over, nee samen SGP/CU/D'66 hebben dit kabinet gesteund, en ze waren het dik eens, en juist in die periode lapte D'66 al Gods regels aan hun laars, dus ik denk had het maar niet gedoogd, zoals van Staa(SGP) nu zegt, vooral als hij dit geweten had, maar iedereen kon het weten, want VVD/PVDA dragen echt niet Gods geboden uit, dus nu dit voorstel er is, is eigenlijk ook een beetje de schuld van SGP/CU want je wist wat je gedoogde, en vooral van deze partijen kon je deze voorstellen verwachten.