#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Uw mening

091 Mag een christen zich laten cremeren?

Steeds meer mensen kiezen voor een crematie. In de grote steden wordt bijna de helft van alle overledenen gecremeerd. Deze ontwikkeling betreurt de lutherse theoloog Tobias Brendel uit Duitsland in een artikel voor het tijdschrift CA - 'Confessio Augustana’.

Hij respecteert het besluit van mensen om zich te laten cremeren en hij werkt er als predikant ook aan mee als ze dat per se willen "maar op zich, ben ik tegen crematie". Volgens Brendel kent de Bijbel alleen het begraven van het lichaam in de grond of in een rotsgraf. Christenen geloven in een God die Zelf als mens een lichaam heeft aangenomen: “Als wij het lichaam verbranden, vernietigen wij opzettelijk een werk van de Schepper."

Christenen geloven niet alleen aan een voortleven van de ziel, maar ook aan de lichamelijke opstanding. In het komende Koninkrijk van God zal de mens een lichaam hebben: "lichaam en ziel zullen herenigd worden." Christus is niet als geest opgestaan, maar met zijn lichaam. Hij zei tegen zijn discipelen na Zijn opstanding: "Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb (Lucas 24:39).

Uw mening: 091-Mag een christen zich laten cremeren?

Lees ook het artikel van Jaap Fijnvandraat over crematie.

Reageren


Jan Hartman

17-10-2016 11:09
De Here Jezus volgen betekend ook, je lichaam zaaien in de akker. Dus begraven!
1Kor 15:42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.:

frits

15-10-2016 07:22
Als je, je leven in de hand van God hebt gegeven, ben je niet meer van je zelf. Dus blijf dan af van je lichaam om te laten verbranden. Immers je lichaam verbranden betekend, je lichaam uit Gods hand nemen en in eigen wil laten verbranden. Dit zal je zwaar aangerekend worden.

Willem-de-Boer

15-10-2016 12:09
Het is de vraag of je nog wel aan de opstanding deel kan nemen als je verbrand bent. Ik denk dat kinderen van God die op de brandstapel terecht zijn gekomen of in een ramp zijn verbrand, wel zullen opstaan, maar voor mensen die hebben besloten zich te laten verbranden weet ik dat niet. Iemand die hier iets van weet?