#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

109-Mag de mens zijn DNA veranderen?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

03-01-2019 09:03
Psalmen 89:35
Mijn verbond zal Ik niet ontwijden,
noch Veranderen wat over mijn lippen gekomen is.

Jeremia 2:36
Hoe vaak gaat gij uw weg Veranderen! Ook met Egypte zult gij beschaamd uitkomen, evenals gij beschaamd zijt uitgekomen met Assyrië;

Jeremia 13:23
Kan een Ethiopiër zijn huid Veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen.

Daniël 7:25
Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn Tijden en Wet te Veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

Handelingen 2:20
De zon zal Veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.