#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Christelijke media

Remonstrantse predikant dankt EO-critici

"Grote dank voor jullie reclame voor ons. Ga zo verder! We zijn jullie dankbaar," schrijft de remonstrantse predikant Tjaard Barnard (foto) in reactie op de kritiek die de EO ontving na het aanstellen van Tom Mikkers (remonstrants predikant en praktiserend homo). De komst van de remonstrantse predikant leidde tot open brieven van prominente christenen en een Facebookpagina.
 
Barnard: "Waar vastheid in de leer tot een schier oneindig aantal kerkscheuringen heeft geleid, zie je nu dat allerlei zekerheden vervallen. Er komen modernere liederen binnen. Bij die ontwikkeling hoort ook dat een groep murmurerende mensen, meestal mannen, gaat roepen dat men de oude wortels aan het verlaten is. En natuurlijk is dat ook gewoon zo. Gelukkig maar. Iedereen gaat met de tijd mee, of je nu wilt of niet.
 
Altijd blijven er mensen die God in hun broekzak lijken te hebben. Zo zeker weten ze alles van Hem. Intussen laten de heren zien dat er voor een wat vrijer, remonstrants geluid, nog zeker ruimte is. Remonstranten vechten niet tegen windmolens als ze veronderstellen dat ze bestaansrecht hebben naast kerken en groeperingen die het allemaal zo precies weten."

Klik hier voor informatie over de Remonstranten!

Reageren


Theo

18-10-2016 08:11
Deze reaktie geeft extra aan hoe erg het met de EO gesteld is . De vraag is nu nog wanneer de EO de atheïstische dominee aan gaat stellen aangezien dit ook bijdraagt aan de pluriformiteit en men wil toch een zo breed mogelijk spectrum . Tenslotte wordt er dan ook nog een Iman aangetrokken want we geloven toch allemaal in dezelfde God en Islam betekent toch Vrede . De EO moet echt wat ruimhartiger worden en niet teveel luisteren naar de murmurerende ouderen die vinden dat de wortels worden verlaten. We moeten echt met onze tijd meegaan en wat toleranter worden . De duivel brult van het lachen als hij dit hoort . "The gates to Hell are wide open"

Albert van Klinken

18-10-2016 12:33
Helemaal eens met Johan Th. Bos!

Johan Th. Bos

18-10-2016 09:15
De Bijbel zegt dat geloof is 'de ZEKERHEID der dingen die men hoopt.' Oude methoden en liederen verlaten, is iets anders dan Gods Woord aanpassen aan de markt van de wereld. De 'broekzak', zoals Barnard dat noemt, reikt niet verder dan Gods Woord.