#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Aanbidding

Opwekking 595 - Licht van de wereld

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis
nu mag ik zien wie u bent.
Liefde die maakt dat ik u wil kennen Heer
bij u wil zijn elk moment.

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
u bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein 2x

En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed. 2x

Reageren


BASTIAAN

19-05-2019 08:11
Dit New-Age liedje zou zo maar gezongen kunnen worden door Hindoes, Boeddhisten, Moslims.

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis!

Wie is dan dat Licht? Een SCHANDE dat de Naam boven alle naam JESHUA nergens genoemd wordt in dit lied.

Filippenzen 2 vertelt hoe groot Jeshu's Naam is...

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienst-
knecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich
Vernederd en is Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate VERHOOGD en Hem de NAAM boven alle naam geschonken, opdat in de Naam van Jeshua zich alle knie zou Buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en Alle Tong zou belijden: JeshuaHaMasjiach is Here, tot eer van
God, de Vader!"

Wie ook dat Nieuwe Liedboek van de PKN doorgekeken heeft ziet nog veel meer van die zweverige New Age teksten.

Onbegrijpelijk dat Predikanten zulke liederen laat zingen in Gemeenten! Onbegrijpelijk dat Organisten/Pianisten zulke prul melodieën willen spelen!