#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Boek-muziek-film

Een Groene Bijbel

De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in november. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude bijbels ingezameld. Veel mensen reageerden spontaan op de oproep om oude bijbels in te leveren en zo een nieuwe bestemming te geven.

Er werden vele duizenden oude bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot nieuw bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus massaal meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studiebijbel.

De Groene Belofte
Stefan van Dijk, hoofd uitgeven bij het Nederlands Bijbelgenootschap, tekende op 3 juni 2016 namens het NBG de Groene Belofte tijdens het GroenGelovig-congres, dat georganiseerd werd door de ChristenUnie. Hij presenteerde daar ook de voorpublicatie van de Groene Bijbel.
Ook andere organisaties ondertekenden de Groene Belofte, waaronder Kerk in Actie en Tear. Daarmee onderstrepen de organisaties het belang van duurzaamheid en rentmeesterschap. Een citaat uit de belofte: ‘Wij zijn als rentmeesters verantwoordelijk voor het beschermen en verzorgen van de schepping. Dat is in deze tijd een enorme uitdaging en tegelijkertijd een prachtige roeping.’

Het belang van duurzaamheid
Stefan van Dijk  licht toe: ‘Het Nederlands Bijbelgenootschap erkent het belang van duurzaamheid en de roeping die wij als christenen hierin hebben. Met de Groene Bijbel bieden we de bijbellezer een groen perspectief op dit eeuwenoude boek. Bijvoorbeeld door teksten aan te wijzen die gaan over de manier waarop God en mens in de Bijbel omgaan met de natuur. Door verdiepende artikelen kom je meer te weten over de plaats van duurzaamheid en natuur in de Bijbel. We hopen dat deze uitgave mensen zal inspireren en motiveren tot een groene levensstijl.’

Reageren


simon

19-10-2016 08:45
Om een groene bijbel te krijgen gooi je dus de "oude" lees zuivere vertaling weg en je krijgt een studie uit een nep vertaling terug en zo ruim je heel veel woorden van God op,
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis".

veel in de nieuwe vertaling mag niet meer het woord van God genoemd worden,
lees de oude vertaling en word wijs.
Ik weet het is niet altijd gemakkelijk, maar de Heer wil door zijn Heilige Geest jou wegwijs maken in die oude vertaling zodat je het zuivere woord van God gaat verstaan/begrijpen.