#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Micha Zaterdag mislukt

De Micha zaterdag, die voorafgaande aan de Micha zondag het afgelopen weekend werd gehouden, is eigenlijk mislukt. Tien voornamelijk kleine groepen in het land deden er aan mee, maar van een doorslaand succes kan ook volgens coördinator Tiny Hoving niet worden gesproken. Er waren te weinig deelnemers, zegt die.

De Micha beweging houdt zich bezig met ecologische en sociale gerechtigheid. Eigenlijk hetzelfde dus als tal van seculiere organisaties (en keurmerken), maar dan vanuit christelijk oogpunt. Het is de bedoeling dat daarover op de Micha Zondag in kerkdiensten aandacht wordt gegeven. Micha Nederland reikt daartoe preekschetsen en liturgische handleidingen uit. Daarvan maakt overigens maar een uiterst beperkt deel van het reformatorische en evangelische kerkelijke erf gebruik.

Het was de bedoeling dat op de daaraan voorafgaande zaterdag de ‘Micha mensen’ anderen hand-en-span diensten verleenden, zoals boodschappen doen, tuintjes verzorgen en huishoudelijke hulp bieden. Zeg maar omwille van de ook door de overheid gewenste ‘sociale cohesie’. Volgens Micha speelde bij de geringe deelname ook een rol dat andere pastorale projecten, zoals die van Present en Stichting HiP al activiteiten ontwikkelen.


Reageren