#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Christelijke media

Vrijzinnig enthousiasme over koers EO

Zoals viel te verwachten is de vrijzinnige tak de Protestantse Kerk (PKN) enthousiast over de koers van de Evangelische Omroep, ooit juist uit bezorgdheid over de toenemende vrijzinnigheid opgericht.

Bij de EO was een lawine van protesten binnen gekomen over de recente aanstelling van de remonstrantse (als homoseksueel met een man getrouwde) ds. Tom Mikkers. Maar de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en de beweging Op Goed Gerucht (OGG) spreken van een ‘positieve ontwikkeling die alle kerken in Nederland ten goede komt’.

Het stelselmatig steeds verder afwijken van de evangelische wortels van de EO betekent voor die organisaties dat de omroep in de loop der jaren ‘steeds meer een spreekbuis van alle kerken in Nederland - van vrijzinnig tot gereformeerd’ is geworden. Daarin past enerzijds een programma als ‘Nederland Zingt’ en anderzijds een uitzending over bijvoorbeeld homo-emancipatie, vinden de twee vrijzinnige organisaties. Zij juichen dan ook toe dat de IKON een thuis heeft gevonden bij de EO.

De van oorsprong ‘behoudende omroep’ ziet naar hun mening kennelijk in dat zij ‘zeer goed in staat is om alle facetten van het christelijke geloof in programma’s weer te geven’. Op die manier doet zij recht naar breed geloof in Nederland, vinden de organisaties. ‘Het verhaal van de EO wordt alleen maar sterker en ook aantrekkelijker voor niet-christenen’.

VVP en OGG zeggen het te betreuren dat de EO in opspraak kwam, omdat zij haar christelijke wortels losgelaten zou hebben. Volgens hen betreuren ‘moderne protestanten’ ook dat de uitzending van ‘Het Vermoeden’ wegens orthodoxe kritiek is uitgesteld, omdat daarin LHBT-dominee Wielie Elhorst te gast was.

Reageren


fokko

31-10-2016 12:44
Wat wordt verstaan met moderne Protestanten?
Zij die Gods woord niet serieus nemen?
Happy clappy church ?
lhbt een soort eintopf soep?

frits

20-10-2016 08:00
Ik vind die Vrijzinnige Protestanten helemaal niet zo vrij als ze zeggen. Het zijn vleselijke (vreselijke) vrijzinnigen.