#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Achter het nieuws

Russische ‘Big-Brother-wet’ oogst kritiek

Rusland maakt opnieuw woelige tijden door als het op godsdienstvrijheid aankomt. Begin juli zette president Poetin zijn handtekening onder de omstreden Yaroyava-wet (genoemd naar Irina Yaroyava die de wet indiende) waarin een aantal maatregelen genomen worden ter bestrijding van het terrorisme.

Dankzij de wet is de minimumleeftijd waarop mensen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor terroristische daden verlaagd. Maar Gsm-operatoren zijn ook verplicht om gesprekken en berichten van de gebruikers op te slaan. Deze wet werd daarom door critici ook wel de ‘Big-Brother-wet’ genoemd. De organisatie Human Rights Without Frontiers maakte een balans op van de ontwikkelingen in Rusland.

De nieuwe regelgeving bevat heel wat bepalingen die in het nadeel van religieuze minderheden zijn en ligt onder vuur bij organisaties die de godsdienstvrijheid verdedigen. Vooral het feit dat de wet in praktijk alleen de niet-Orthodoxe kerken treft, is opvallend. Zendingswerk wordt sterk beperkt: prediken, onderwijzen, en verder alle activiteiten die als ‘wervend’ beschouwd kunnen worden. Wellicht is het de bedoeling om hiermee het moslim-extremisme te bestrijden, maar het heeft evenzeer impact op de vele evangelische kerken.

Wie nog z’n geloof met anderen wil delen, zal daarvoor een vergunning nodig hebben van de overheid, aan te vragen via een erkende godsdienstige organisatie. ‘Vrije evangelisatie’ mag niet meer, alleen binnen de kerkmuren is het nog toegestaan. Ook activiteiten online of in de privésfeer worden beperkt. Bij overtreding van de regels worden zware boetes opgelegd, en buitenlanders die zich hieraan ‘schuldig’ maken, kunnen het land worden uitgezet. Voor zendelingen zal het ook moeilijker zijn om het land in te komen: ze moeten aantonen dat ze op uitnodiging van een in Rusland geregistreerde godsdienstige groepering komen.

Het is de bedoeling van de Russische regering om extremisme te bestrijden, maar de definitie daarvan is nogal ruim: wie verkondigt dat zijn eigen godsdienst beter is dan andere, ook al gebeurt dat op een beleefde en vredelievende manier, kan als ‘extremist’ beschouwd worden.

De nieuwe wet ging onmiddellijk in en de gevolgen ervan zijn al merkbaar. Human Rights Without Frontiers maakt melding van een predikant van de Zevendedagsadventisten die beschuldigd werd van het uitdelen van boeken aan overheidspersoneel. Ook Ebenezera Tua, een Ghanese Pinksterpredikant in Rusland kreeg een boete van 50.000 roebels voor het ‘verzorgen van religieuze rituelen en ceremonieën (waaronder samenkomsten) zonder over de nodige documenten te beschikken’. Ook de evangelisatie-activiteiten van Ghanese studenten in Rusland worden als illegaal bestempeld.

Op 10 september werden twee Amerikaanse burgers gearresteerd en gedurende vijf uur verhoord. Beiden kregen een boete van 3000 roebels. Ze verbleven als toeristen in het land, maar hadden een dienst bijgewoond aangezien ze bevriend zijn met de voorganger van de ‘Word of Life’ kerk, een charismatisch-evangelische gemeente in Kaluga. Het was de 81ste ‘verjaardag’ van die kerk en de bezoekers brachten groeten en felicitaties over. Voor de rechtbank viel de veroordeling van beide Amerikanen blijkbaar onder ‘terrorismebestrijding’.

In Rusland begint zich de ideologie te ontwikkelen dat prediken en bidden verdachte activiteiten zijn. De wet wordt ruimer toegepast dan die aanvankelijk bedoeld was. Godsdienstige activiteiten van buitenlanders worden nu als illegaal beschouwd. Om een voorbeeld te geven: een Oekraïner die in een Russische kerk het woord nam, kreeg op 14 september van de rechtbank in Kemerovo een boete van 30.000 roebels (ruim 430 euro) opgelegd.

Er is in Rusland een groeiend verzet tegen de Yaroyava -wet. Ruim een maand na de ondertekening waren er al 100.000 handtekeningen verzameld als protest tegen de regelgeving. Daardoor moest de zaak opnieuw bekeken worden door een officiële werkgroep. De experts moeten dan binnen twee maanden een beslissing omtrent het bezwaarschift nemen.

Human Rights Without Frontiers doet de volgende aanbevelingen aan de Russische overheid:
- De uitvoering van de toepassing van de Yarovaya-wet voorlopig opschorten, zodat er geen nieuwe rechtszaken kunnen worden aangespannen
- De 100.000 handtekeningen onder de petitie ernstig nemen
- De wet ter beoordeling voorleggen aan de bevoegde commissie van de Raad van Europa.


Reageren