#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Uw mening

100 Abortus en kil ‘christelijk’ moralisme

Zonder als christen daarin mee te gaan kan die best een beetje bewogenheid tonen in de richting van degenen die in uiterste nood tot abortus besluiten. Dat is zo ongeveer de strekking van wat missiologe Kin ten Berghe, werkzaam in Azië, schrijft in Het Zoeklicht. Zij juicht eerlijke voorlichting over ongeboren leven, zoals diverse christelijke organisaties die geven, toe.

Uw mening: 100-Abortus dient verboden te worden!

Verwijzend naar de kampen pro-life en pro-choice in de Amerikaanse politiek, zegt ze dat men bij een terechte afkeer van moord op ongeboren leven, gemakkelijk andere dingen uit het oog kan verliezen. Zoals dat christenen niet het alleenrecht hebben op bewogenheid met vrouwen en kinderen. “Ook sommige voorstanders van abortus menen daarmee hun medemensen oprecht een dienst te bewijzen.”

Kampen
Door zich op te sluiten in kampen, ontstaan karikaturen als die van fundamentalisten die overal tegen zijn. Ten Berghe, die als vrouw wel het argument aan kan voelen van vrouwen die abortus een verworven recht vinden (al is zij het daar niet mee eens), constateert dat de dames in het verleden veel hebben geleden onder eindeloze zwangerschappen. Voorkomen daarvan was nog niet goed mogelijk en vrouwen hadden weinig over eigen seksualiteit te zeggen. En veel mannen liepen na een nachtje lol fluitend weg, terwijl vrouwen levenslang de gevolgen droegen.

“Ik onderschrijf het belang van keuzevrijheid voor vrouwen als een belangrijke uitdrukking van menselijke waardigheid”, schrijft ze. “Maar in het geval van abortus denk ik dat duidelijk wordt dat autonomie niet het einde aller dingen is.” Bescherming van een kwetsbaar mensje dat van het moederlichaam afhankelijk is, gaat het recht van vrouwen om te leven te boven, vindt ze.
Tegelijk constateert zij dat sommigen vinden dat ongeboren leven nog geen volledige menselijke waardigheid heeft. Naast hun gevoel baseren christenen het tegendeel voornamelijk op de Bijbel. Maar die is voor velen geen autoriteit.

‘Onnodig’
Gelet op medische risico’s en emotionele gevolgen, alsmede gebruik van voorbehoedsmiddelen, zou abortus goeddeels onnodig moeten zijn, verzucht de auteur. “Conservatieve christenen staan er niet om bekend dat zij erg enthousiaste voorstanders zijn van seksuele voorlichting, zeker als het gaat om gebruik van voorbehoedsmiddelen. Het gaat tegen ons gevoel in jongeren te leren hoe zij bepaalde nare gevolgen van een onchristelijke levensstijl kunnen voorkomen. Alsof wij die levensstijl daarmee faciliteren. Maar dat doen we niet.

Uit respect voor het leven is het beter jongeren voor te lichten over het voorkomen van een zwangerschap dan te riskeren dat hij afgebroken wordt.”
Tegen meisjes zeggen: ‘zorg maar dat je niet zwager wordt’ is theorie, weet Ten Berghe. “Abortus voorkomen betekent ook vrouwen en meisjes weerbaarder maken, mannen en jongens respect leren (en voorleven), strenger straffen voor seksueel geweld en uitbuiting en de cirkel van misbruik en armoede doorbreken.”

Boodschap van haar voor christenen: Laat niet van ons gezegd kunnen worden dat we kille moralisten zijn die niet geven om de echte nood die er is. Maar laat ons spreken en handelen blijk geven van een liefde waar mensen niet omheen kunnen.”

Reageren


Gea Bijl

29-10-2016 04:38
Mooi stuk. Eén ding ontbreekt nog: christenen zouden zich veel en veel beter moeten inzetten om een alternatief te kunnen bieden voor abortus. Er zijn zó veel potentiële ouders die geen ouders kunnen worden en hunkeren naar een kind. Waarom zou er niet veel meer worden ingezet op een combi tussen ongewenst zwangere en stellen in deze voor hen ongewenste positie? Er wórden vrouwen en (jonge) meisjes zwanger en het zál blijven voorkomen, dat een aantal hun kind niet willen of durven krijgen, b.v. als die het gevolg zijn van misbruik of verkrachting of hun (verstandelijke) onvermogen. Dat is de realiteit van deze wereld. Ik vind dat het bij wet mogelijk zou moeten zijn om deze kindjes, die tóch op komst zijn, te beschermen door ze aan te bieden aan mensen met lege armen. En die mensen met lege armen zouden er goed aan doen om dit serieus te overwegen, in plaats van eindeloos doorgaan met medisch handelen tot ze erbij neervallen. Ook dát is soms gewoon niet oplos-baar in deze gevallen wereld. Maar een kind dat komt kun je wél een hart en huis geven!