#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Aanbidding

In stille aanbidding (voor orgel)

Stemmig orgelstukje van Jef Tinel (1885-1972), uitgegeven door A. Moortgat.
Jef Tinel was laureaat orgel, contrapunt, harmonie en fuga van het Lemmensinstituut.
Hij was zelf jarenlang organist in Gent en Maldegem.

Reageren


BASTIAAN

12-03-2018 01:25
Oorstrelend Orgelspel!

Gezegend zijn de Gemeenten die een goede predikant en Organist/Pianist hebben die zich voor honderd procent voorbereiden op een goede dienst van Woord-Gebed-Samenzang.

Waar goed gezongen en gemusiceerd wordt tot Eer van God daar wordt vaak ook een inspirerende Woordverkondiging gevonden.

Ik heb wel eens gelezen dat er meer mensen tot geloof zijn gekomen door de liederen van Maarten Luther en Calvijn dan door hun preken. Hun liederen werden zelfs in de herbergen gezongen. Geen wonder, de pest heerste en de Turken stonden aan de grenzen van Duitsland om binnen te vallen.

Wat werd er toen gezongen?

1. Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

2. Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

3. En grimd’ ook d’open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen!

4. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

Details in Openbaring 16-22.