#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

Hulpverlening kerken neemt fors toe

De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding.

In veel gevallen gaat het om broodnood en noodhulp om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of nutsvoorzieningen worden afgesloten. Kerken bieden hulp omdat de overheid niet voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. De hulp van kerken ten opzichte van armoedebestrijding biedt een steeds grotere en relevante bijdrage aan een groeiend maatschappelijk probleem.

Groei hulpvragen
Het totaal aantal hulpvragen is gestegen van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in 2015. De individuele hulp bestaat uit financiële giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen kerken veel aan collectieve hulp via de voedselbank, inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in armoede.

Grotere financiële bijdrage
Minder diaconale organisaties (3.633 in 2015 tegen 3.895 in 2012) leveren ondanks de krimp van eigen middelen, een aanzienlijk grotere financiële bijdrage aan het bestrijden van armoede in vergelijking met drie jaar geleden. Aan individuele financiële hulpverlening is € 13.5 miljoen besteed (€ 12 miljoen in 2012) en aan collectieve hulpverlening € 15.2 miljoen (€ 11 miljoen in 2012).

Vrijwilligersuren
Het onderzoek laat zien dat kerkelijke vrijwilligers zo'n 549.700 uur besteden aan individuele ondersteuning en 728.600 uur aan collectieve ondersteuning bij armoede. De in totaal 1.278.300 uur laat zien dat kerken een intensieve bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. Het sociale kapitaal dat de kerken inzetten aan de onderkant van de samenleving om de effecten van armoede te bestrijden bedraagt, omgezet naar betaalde dienstverlening, € 38.3 miljoen.

Kwetsbare groepen
De kerkelijke betrokkenheid bij projecten die directe aandacht en hulp bieden aan kwetsbare groepen is toegenomen. De belangrijkste doelgroep zijn mensen zonder betaald werk, direct gevolgd door alleenstaande ouders met kinderen. Asielzoekers staan op de derde plek, gevolgd door mensen met psychische problemen en ouderen boven 65 jaar.

Eerste levensbehoeften
Kerken helpen zonder onderscheid van personen en vooral in urgente situaties waarbij het gaat om eerste levensbehoeften zoals wonen en voeding. De meeste kerken zijn betrokken bij een voedselbank door de inzet van vrijwilligers, het inzamelen van voedsel en het beschikbaar stellen van het kerkgebouw. Kledingwinkels en ruilwinkels zijn in opkomst, net zoals maatjesprojecten om mensen met financiële problemen te ondersteunen.

Overheid kan meer doen
De overheid kan meer doen aan het voorkomen van armoede, blijkt uit het onderzoek. Bijvoorbeeld door zeer kwetsbare groepen meer en gerichter te ondersteunen en minder bureaucratisch te werken. Kerken bieden hulp omdat de overheid niet voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. Ze brengen in gesprekken met bestuurders en lokale politici – zelfstandig of vanuit een noodfonds of diaconaal platform – knelpunten in en suggesties om het beleid aan te passen.

Reageren


Willem-de-Boer

30-10-2016 12:55
Het verschil tussen de hulp die de overheid biedt en de hulp die de kerken en andere private instellingen bieden is dat het meeste geld dat de overheid in het kader van armoedebestrijding uitgeeft opgaat aan ambtenaren. Slechts een restant komt terecht bij de mensen waar het om gaat. Van de hulp die private instellingen bieden gaat nagenoeg alles naar de mensen waar het om gaat. Kerken en voedselbanken maken heel weinig tot geen kosten, want iedereen is vrijwilliger.
Onlangs kwam naar buiten dat ook in Groningen het meeste geld bedoeld om de mensen te helpen die schade hebben van de gaswinning in hun gebied opgaat aan ambtenaren. Om te beoordelen of een schade van zeg €3000,- vergoed kan worden, wordt rustig €20.000 aan ambtenarij uitgegeven, waarna de betrokkene wordt meegedeeld dat zijn schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Als ze die man direct zijn schade vergoed zouden hebben, dan zou die man gelukkig zijn geweest en zou de overheid zich ook nog €17.000 hebben bespaard. Dit is dan ook de reden dat voedselbanken geen overheidsbemoeienis met hun activiteiten willen hebben, hoewel ambtenaren staan te springen om zich ermee te bemoeien. Maar ja, zodra voedselbanken dat gaan toestaan, dan exploderen de kosten omhoog en gaat het aantal mensen dat geholpen wordt met dezelfde snelheid omlaag. Want de overheid vindt eigenlijk dat de voedselbanken overbodig zijn en zouden ze dus graag om zeep helpen.