#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Ja Nee

Binnen/buitenland

Vaticaan: Luther had op veel punten gelijk

Luthers kritiek op misstanden in de Kerk van destijds was op veel punten terecht. Dit zegt mgr. Brian Farrell, secretaris van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen. Luther heeft “misbruiken” willen corrigeren en de Kerk “reinigen”, aldus de Ierse aartsbisschop volgens het Katholiek Nieuwsblad.

De zoektocht naar een “heiliger en levendigere Kerk dichter bij het evangelie van Christus” was een “positieve impuls”. Veel van de “vermaningen” van de reformator zijn in het proces “deel van het kerkelijk leven zelf” geworden, zodat katholieken nu in staat zijn die na te leven, stelt Farrell.
 
De aartsbisschop zegt dit vlak voorafgaand een bezoek van paus Franciscus aan Zweden. Met protestantse prominenten zal de paus daar het begin van de Reformatie herdenken.


Reageren