#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Uw mening

015 Homo-emancipatie in orthodoxe kerken

In een derde van de orthodox-protestantse kerken zijn homo’s met een relatie welkom aan het avondmaal. Dat blijkt uit onderzoek dat christelijk opinieblad De Nieuwe Koers onder predikanten en voorgangers van vijf orthodoxe kerkgenootschappen heeft uitgevoerd.

Uw mening: 015-Mag een christen homoseksualiteit praktiseren?

In het novembernummer van De Nieuwe Koers worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Een van de meest in het oog springende uitkomsten is dat zeventien procent van de ondervraagde predikanten en voorgangers zegt dat er op dit moment geen mensen met homoseksuele gevoelens betrokken zijn bij hun gemeente. In 90 procent van de onderzochte kerken of gemeenten wordt homoseksualiteit besproken. Het gesprek hierover wordt onder meer gevoerd tijdens huisbezoeken of in de zondagse dienst. Het overgrote deel (80 procent) van de kerken of gemeenten wijst het hebben van homoseksuele gevoelens niet af, maar het aangaan van een relatie wel. Daar staat tegenover dat in 35 procent van de onderzochte kerken en gemeenten personen met een homoseksuele relatie welkom zijn aan het avondmaal.

Andere vragen die De Nieuwe Koers aan de predikanten en voorgangers voorlegde, gaan over de toegang tot de verschillende ambten en andere functies in de kerk, de aanwezigheid van een beleidsplan of beslissingsdocument, de visie van de gemeente, de kerkenraad en de predikant op homoseksualiteit en de ruimte voor inzegening van een homohuwelijk of niet-huwelijkse homorelatie.

Het onderzoek is uitgevoerd onder voorgangers en predikanten van vijf kerkgenootschappen: de ABC-gemeenten (Baptisten- en CAMA-gemeenten), de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de gemeenten uit de Protestantse Kerk Nederland die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond. In totaal werden 361 vragenlijsten ingevuld, wat neerkomt op een respons van 35 procent.

Geïnteresseerden in het onderzoek en de reacties van betrokkenen, kerken en belangenorganisaties kunnen een gratis proefnummer aanvragen via de website van De Nieuwe Koers: www.denieuwekoers.nl/abonneren.

De samenvatting van de onderzoeksresultaten is te vinden op www.denieuwekoers.nl/kerkenhomo.

Reageren


Willem-de-Boer

06-11-2016 09:27
Zoals gebruikelijk wordt ook hier emancipatie geschreven waar acceptatie wordt bedoeld. Emancipatie vindt plaats in gevallen waar verschil in rechten ongedaan wordt gedaan. Bijvoorbeeld, een slaaf wordt vrijgelaten en ontvangt zijn burgerrechten terug. Het verschil in rechten tussen mannen en vrouwen wordt opgeheven enz. Homo's hebben dezelfde rechten als ieder ander, dus zijn al geëmancipeerd. Wat zij willen is dat wij, de niet-homo's, hun homoseksualiteit als normaal accepteren. Maar ook dat gebeurt al meer en meer, dus waar zeuren ze over zou je zeggen? Antwoord: omdat geen enkele homo gelukkig is, maar dat terzijde. Toch zouden wij homoseksualiteit niet als normaal moeten beschouwen. Homoseksualiteit is in geen enkel geval aangeboren, doch in alle gevallen het gevolg van eigen keuze. Homoseksualiteit is inherent destructief gedrag. Homo's brengen met hun gedrag zichzelf en anderen dus schade aan. Die schade is zelfs zo ernstig dat homo's vaker en ernstiger ziek zijn dan hetero's, vaker en ernstiger verslaafd aan tabak, alcohol en drugs dan hetero's met als gevolg dat ze met dit gedrag hun levensverwachting met maar liefst 20% inkorten. Je komt dan ook relatief weinig oude homo's tegen. Althans homo's die al op jonge leeftijd voor homoseksualiteit hebben gekozen. De meeste oudere homo's zijn daar pas op latere leeftijd mee begonnen. Wie dus met homo's begaan is, poogt ze er dan ook vanaf te helpen. Er is immers niets progressiefs aan een (te) vroege dood.

Otto

04-11-2016 08:03
Ik zou iedereen die dit leest aan willen raden om het visioen van David Wilkerson betreffende de kerk in de eindtijd te lezen. Hij heeft dit visioen gehad in 1973, en als je dit opzoekt, en leest dan komt het al aardig in de richting, zoals het nu gaat.