#Tb 15 euro gift
Enquête: 118-Moeten christenen Joodse feesten vieren? Ja Nee

Buitenland

Paula White wil ‘Graham van Trump’ worden

Terwijl (na twee scheidingen) haar derde echtgenoot, rockster Jonathan Cain, op de achtergrond zachte muziek speelde, vertelde evangeliste Paula White een dag nadat Donald Trump was gekozen in Durham, North Caroline, dat er een opwekking onder zwarte Amerikanen in die staat aankomt.

White, die zegt bevriend te zijn met Trump en hem gedurende de campagne bewierookte (hij zou door haar tot geloof zijn gekomen), noemde diens naam niet, maar zei in een voornamelijk zwarte kerk wel dat het publiek een jaar van grootse veranderingen en vernieuwing tegemoet gaat.

Zij predikte het welvaartsevangelie dat God wil dat iedereen rijker wordt en men zijn leven kan veranderen door positief te denken en te bidden om welvaart. “Als u van gedachten verandert, veranderen u omstandigheden”, hield zij de toehoorders voor. Dat is in lijn met de gedachten van Trump, die eerder Norman Vincent Peale prees, grondlegger van de boodschap van het positieve denken als opstapje naar persoonlijk succes.

White lijkt een soort Billy Graham, die bevriend was met menige VS-president, te willen worden als Trump in het Witte Huis woont. Maar zij moet dan wel balanceren tussen wat sommigen als racistische politiek zien en het voor iedereen bestemde welvaartsevangelie.

Rijk
De evangeliste, die ook radio- en televisiezenders heeft, is pastor van het New Destiny Christian Center in Apopka, Florida (bij Orlando). Haar moeder was alcoholiste en haar vader pleegde zelfmoord. In haar preek zei ze woensdag lichamelijk en seksueel misbruik te hebben overwonnen. Zij noemt de zwarte welvaartsprediker T.D. Jakes haar geestelijke vader. Intussen lijkt haar radio-, tv- en megakerk bediening haar veel geld op te leveren. In 2007 meldde de St. Petersburg Times dat White een huis van $ 2,1 miljoen bezat in Florida, een optrekje heeft in de Trump Tower en voor Jakes ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag een Bentley als cadeau kocht.

‘Ketter’
White, een pinkstergelovige die in tongen spreekt, voerde het woord in bijeenkomsten tijdens de campagne van Trump en hielp een meeting te organiseren van hem met evangelische leiders. Op CNN sprak ze over zijn geloof en zij sprak een slotgebed uit aan het einde van de republikeinse nationale conventie. Maar de Southern Baptist leider Russell Moore heeft haar een charlatan en een ketter genoemd. Het lijk er volgens sommigen op het Amerikaanse kerkelijke erf wel op dat White een rol wil spelen bij de nieuwe regering.
Maar in de kerk waar zij woensdag sprak zeiden de organisatoren van de meeting niets te weten van haar politieke aspiraties. Voorgangster Mary McKenzie van de Faith Assembly Christian Center, waar de meeting werd gehouden, begreep wel dat zij een geestelijke verzorger van Trump is.

Reageren


Gea Bijl

15-11-2016 12:15
Aan de (uiteindelijke) vruchten zullen we de boom herkennen....