#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Politiek

Bestrijding webcamseks met kinderen

Op initiatief van de Evangelische Omroep (EO) en de ChristenUnie is in de Tweede Kamer onlangs de documentaire 'Grenzeloos Misbruikt' vertoont. De documentaire laat op schokkende wijze zien hoe kinderen voor een webcam misbruikt worden door daders die zich veelal in Europa bevinden. Hier zouden ook Nederlanders bij betrokken zijn. Een Kamermeerderheid wil nu, op initiatief van de ChristenUnie, dat het makkelijker wordt om deze daders op te sporen.

De EO, Terres des Hommes en International Justice Mission (IJM) maakten de documentaire 'Grenzeloos Misbruikt' over uitgebuite kinderen in de commerciële seks of pornografie. Het zou wereldwijd gaan om 10 miljoen kinderen. Elke dag zijn er wereldwijd 750.000 mannen, waaronder ook Nederlanders, die online op zoek gaan naar live seksshows met minderjarigen, van soms twee jaar oud. De documentaire toont de complexiteit van de onderliggende economische en psychologische factoren, de internationale obstakels en mogelijke oplossingen. De organisaties hebben in een rapport de noodklok geluid over de opsporing en vervolging van daders van deze uitbuiting. Die zou tekort schieten.

De ChristenUnie en andere mede-indienende partijen wil weten hoeveel Nederlanders bij dergelijk misbruik betrokken zijn, of zij worden vervolgd en wat het kabinet verder doet om dergelijke daden te bestrijden. Ook vragen zij te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de opsporing effectiever te maken, zoals de inzet van digitale opsporingsprogramma's en het digitale lokmeisje Sweetie. Tot slot willen de partijen weten wat het kabinet in samenwerking met andere landen doet, om het misbruik van kinderen voor een webcam tegen te gaan.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: "Het misbruik van kinderen is zo onvoorstelbaar en verschrikkelijk. In de documentaire van de EO zagen we dat dit zelfs voor de webcam gebeurt en dat er Nederlanders bij betrokken zijn. Ik wil dat dat onze regering alle middelen uit de kast haalt om deze kindermisbruikers achter de tralies te krijgen."

De ChristenUnie diende samen met PvdA, VVD, SP en SGP de volgende vragen in:

1. Kent u de documentaire 'Grenzeloos Misbruikt' van de EO in samenwerking met Terres des Hommes en IJM?

2. Wat is uw reactie op het bijgevoegde rapport en de aanbevelingen die de organisaties achter de documentaire tijdens een vertoning van de documentaire op 2 november 2016 hebben aangeboden aan de Vaste Kamercommissies van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken?

3. Klopt de aanname van de betrokken organisaties dat er wereldwijd zo'n 10 miljoen kinderen worden uitgebuit in de commerciële seks of pornografie? Kunt u aangeven hoeveel Nederlanders als dader of 'gebruiker' vermoedelijk betrokken zijn bij dit misbruik? Hoeveel zaken zijn jaarlijks aanhangig bij de rechter in dit kader?

4. Heeft de politie naar uw mening voldoende middelen om op te treden tegen mensen die tegen betaling kijken naar misbruik van kinderen voor een webcam in het buitenland? Kunt u aangeven welke middelen dit zijn, hoe zij worden toegepast en welke middelen en juridisch instrumentarium nodig zijn ter aanvulling op de bestaande bevoegdheden?

5. Wat is uw reactie op het pleidooi van deze organisaties voor een meer zichtbare aanwezigheid van de politie op internet, specifiek gericht op netwerken die zich schuldig maken aan kinderporno en (het kijken naar) misbruik van kinderen uit het buitenland voor de webcam? Welke mogelijkheden ziet u om dit vorm te geven?

6. Bent u bereid om onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het inzetten van digitale opsporingstechnieken, zoals bijvoorbeeld toegepast in het Sweetieproject van Terres des Hommes, bij de opsporing van kinderpornonetwerken?

7. Wat vindt u van het pleidooi van de organisaties voor meer bevoegdheden voor de politie om bij in beslagname van computers van verdachten van kinderporno door te kunnen rechercheren naar eventuele medeverdachten via deze computers, door deze 'in de lucht te houden'? Tegen welke beperkingen om dat mogelijk te maken loopt u nu op? Welke juridische beperkingen spelen hierbij een rol? En hoe laat zich dat vergelijken met de bevoegdheden van politie in het buitenland, zoals het voorbeeld uit Australië dat in het rapport wordt genoemd?

8. In welke mate heeft Nederland contact met de Filipijnen over het probleem van webcamseks met Filipijnse minderjarigen door Nederlandse gebruikers? Bent u tevreden over de internationale samenwerking met de Filipijnen in de bestrijding van kinderporno en webcamseks met minderjarigen en waarom?

9. Is de huidige bezetting van de Nederlandse Liaison Sekstoerisme in Manilla toereikend, gezien de zware taak en omvang van deze vorm van criminaliteit? Kunt u beschrijven waar de werkzaamheden van de Liaison precies uit bestaan?

10. Bent u bereid om bijvoorbeeld in het kader van het mensenrechtenfonds, of uit andere fondsen aanvullende middelen en tevens expertise ter beschikking te stellen voor het trainen en uitbreiden van de zedenpolitie in de Filipijnen, zoals de betrokken organisaties bepleiten? Waarom wel of niet?

Reageren


ClieeBoxia

04-09-2018 01:14
Can you! want something new? Look at this website. Only here the choice of young girls for every taste and completely free! They are hardcore slaves, they will and want perform everything you say !
http://gov.shortcm.li/kings1#F14

Theo

17-11-2016 11:16
Het is allemaal prachtig deze vragen te stellen maar zowel de EO als de ChristenUnie weten precies waar ze moeten zijn namelijk bij de zaak DEMMINK ! Het OM wil echter alle zaken tegen DEMMINK ( laten ) seponeren . Te gek voor woorden . Maw helaas , helaas huichelarij !

Dit is te lezen op de site: https://www.demminkdoofpot.nl/home.html

03-08-2016
Is de Demmink Doofpot het gedachtenspinsel van complotdenkers en 'aluhoedjes'? Men laat het u graag geloven omdat er 'nooit bewijs is gevonden' tegen Demmink en omdat iemand onschuldig is zolang zijn schuld niet is aangetoond. Waarmee iedere crimineel die, ondanks massa's belastend materiaal, wegens gebrek aan bewijs wordt vrijgelaten ook meteen de onschuld zelve is? Sommige misdrijven en misstanden zijn helaas zo wijd verbreid dat ze uit alle macht worden ontkend, weggemoffeld en toegedekt... terwijl ze gewoon blijven voortbestaan.

Op deze site vragen we al 6 jaar om openheid en onafhankelijk onderzoek naar de affaire-Demmink, die al vele jaren wordt gekenmerkt door gedraai, intimidaties, liegende bewindslieden en falende justitie. Ook hebben we er herhaaldelijk op gewezen dat de Demmink-zaak niet op zichzelf staat. In Groot-Brittannië is, ondanks de ontmaskering (na zijn dood) van Jimmy Savile en zijn rol in de misselijkmakende megamisbruikzaak waarin hij een hoofdrol vervulde, de onderste steen nog altijd niet boven gekomen. In Nederland komen onderste stenen sowieso zelden boven, als het aan de politiek ligt – en dat ligt het meestal.

Het neemt allemaal niet weg dat misbruikschandalen wereldwijd aan de orde van de dag zijn. En dat hetzelfde geldt voor de 'cover-ups' waaraan ook de Demmink Doofpot zijn hardnekkig voortbestaan te danken heeft. Denkt u dat het allemaal wel meevalt? Haalt u dan eens diep adem en lees dit actuele overzicht van Sex Abuse Scandal Media Articles. De website wanttoknow.info wordt niét gevuld door halve garen, geflipte activisten of rancuneuze idioten, maar door gerespecteerde journalisten, hoogleraren en onderzoekers.

Bezoek de continu geactualiseerde pagina met samenvattingen van mediapublicaties over ernstige misbruikschandalen en neemt u met verbijstering kennis hoe seksueel misbruik vanuit allerhande machtsposities voortduurt op een schaal waar je beroerd van wordt. Mede dankzij uitgebreide chantagenetwerken wordt de doofpotcultuur krampachtig in stand gehouden, zodat de status quo gehandhaafd blijft. Zo wordt macht in stand gehouden, worden instituten bestuurd en landen geregeerd. Behalve in Nederland natuurlijk... denkt u ook niet?