#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Opinie

‘Grijze haren’ in kerk gediscrimineerd

Minder speciale doelgroependiensten in de kerken, vooral waar het om jongeren en ouderen gaat. Daarvoor pleit directeur Frits Boekhoff van Het Zoeklicht in het gelijknamige blad. Hij wijst er op dat de gemeente één is en bestaat uit jongeren én ouderen. “Ik pleit voor meer ontmoeting binnen de gemeente tussen ouderen en jongeren.”

Met allerlei onderwerpen – zoals emancipatie van vrouwen, gezinssamenstelling, gezagsverhoudingen op werk en in gezinnen en talloze andere – beïnvloedt de wereld te christenheid meer dan omgekeerd, constateert de schrijver. En in de wereld is jong zijn de norm, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. “Veel ouderen gaan hierin mee. Steeds vaker doen zij hun best om jong te blijven en jong over te komen. Ouders gedragen zich soms als leeftijdgenoten van hun kinderen. Daarmee doen zij hun kinderen tekort”, schrijft Boekhoff, die er aan toevoegt dat gehoorzaamheid (aan ouders, leerkrachten en politie) vroeger gewoon was, maar nu onder druk staat. “Het lijkt er weleens op dat de ouders ongehoorzaam zijn aan hun kinderen. Wat zien wij nog terug van de Oudtestamentische vader in onze gezinnen?”

Het pogen jongeren vast te houden en aan te spreken in de gemeente ligt wat hem betreft in die lijn. “Aanbiddingsleiders zijn vaak jongeren, de keuze van liederen, tempo en volume van de muziek zijn duidelijk op de jeugd gericht.”
Dat geldt ook voor de preek en verdere inrichting van de eredienst, vindt hij. “Ouderen dienen zich blijkbaar aan te passen. Hun mening wordt nauwelijks gevraagd en lijkt nauwelijks relevant.”

Maar het zou in de gemeente anders moeten zijn, zegt Boekhoff, die ook de tekst ‘Ik heb eerbied voor jouw grijze haren’ van het door Gert Timmerman ooit gezongen lied erbij haalt. Volgens Boekhoff worden kinderen in de Bijbel opgeroepen te luisteren naar ouderen en die te respecteren. “Het gedeelte uit Timoteüs, ‘aan hun ouders ongehoorzaam’, is verworden tot een Bijbeltekst, waar we niets meer mee willen of maar niet meer over spreken. Net als vele andere gedeelten van de brief van Paulus aan Timoteüs.”

Boekhoff zegt dat ouderen trots mogen zijn op hun levenswijsheid en ervaring, die waardevol zijn voor de gemeente, die schade lijdt als daaraan voorbij wordt gegaan. Maar ook tegen ouderen spreekt de Bijbel. Van hen wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij niet aan drank zijn verslaafd, niet strijd- of geldzuchtig, maar waarlijk wandelen. “De Bijbel spreekt niet over ouderen versus jongeren. Nee, samen vormen zijn de gemeente.”


Reageren