#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

116-Wordt Trump een zegen of een ramp? Zegen = ja, ramp = nee

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


Jakob

26-10-2019 08:00
De Donald is tot nu toe een grote zegen voor de VS voor de wereld, Israel, de ongeboren baby. Het is nog genade van God dat hij president is.

BASTIAAN

29-03-2019 12:26
Oorzaken van Hetze tegen Israël 2019:

1* Volken moeten Israël zegenen niet vervloeken! Genesis 12. Israël is het land van de Bijbel.De God van Israël woonde in de Tabernakel en Tempel in het Heilige der heiligen en nergens anders!

De God van Israël sloot zowel het eerste als het Nw. Verbond met Israël; 1* op de Sinaï. Zie Exodus 19 en 20 en 2* Jeremia 31 en Romeinen 9-11.

2* Christelijk Antisemitisme begon al snel na val van Joodse Tempel A.D. 70. Nu spannen veel Christenen samen met Paus en Palestijnen/Arabieren om het land te verdelen.

Dat mag niet want het land is van JHWH volgens Leviticus 25. Ook Joël 3 verbiedt de volken om Israëls grondgebied te verdelen. Zie ook Genesis 13:15 en de grenzen van Genesis 15 Van de Eufraat tot de Nijl en Galaten 3:29: Erfgenamen van de Belofte.

3* Kerken, Rooms en Protestants werden Anti-Israël met hun duivelse vervangingsleer; De kerk is het nw. Israël? Echt Niet!!! Jeshua leert in Mattheus 24:24 over de vele valse profeten van onze tijd. Wie dat zijn in 2019?

4* Kerken beweerden dat Israël afgedaan had en de Kerk het Nw. Israël werd.

5* Vervangingsleer/theologie en Oecumene keerden zich massaal na Yom Kippoeroorlog 1973 tegen het Joodse Volk. Judea en Samaria behoren toe aan Palestijnen volgens hen. Er zullen nooit twee staten komen in Israël. Waarom niet? God wil het niet!!!

Zie Jesaja 60 en Zachariah 14 en Openbaring 7, 14 en 19. De Joodse Koning Jeshua zal als Koning regeren in een onverdeeld Jeruzalem!!! Psalm 48, 132 en 135. Matth. 5:35 Jeshua over Jeruzalem - de Stad van de Grote Koning!!!

6* Wereldraad van Kerken 1948 - samen met RKK, Presbyteriaanse kerken, Pax Christi, World Vision, VN, EU boycotten al jaren Israël met economische sancties BDS. Boycotten ook import Isr. Goederen richting VS en Europa. Is het fair als Twee miljard christenen te keer gaan tegen 8 miljoen Joden? Lafaards die soepchristenen van nu!

7* Bovengenoemde linkse organisaties ondersteunen schaamteloos massaal Palestijnse Terreurgroepen als PLO - Hamas - Hezbollah. Een gotspe!!

8* Geen van bovengenoemde linkse kerken maakt zich druk wanneer Joden sterven door zelfmoordacties van Palestijnen, Raketbeschietingen, Brandbalonnen. Enz.

9* Joden worden door kerken zelfs de nieuwe nazi’ s genoemd.

10* Kerken maken zich niet druk om Israël wanneer Iran - PLO - Hamas - Hezbollah luidkeels in media roepen dat Israël vernietigd moet worden. Wie zwijgt stemt toe. Waarom bekritiseren kerken die Handvesten van Palestijnen niet die oproepen om Israël totaal te vernietigen?

De Islamitische vrede in het Midden-Oosten? Denk even na...Als alle Arabische landen hun wapens neerleggen is er vrede! Als Israël zijn wapens neerlegt zijn er geen Joden meer! Psalm 129...Allen die Sion haten zijn als...

Marten DekS

28-03-2019 10:09
Satan gaat nog plaats nemen in de tempel van Jeruzalem.
Trump, de pope en de islam EO PKN en alle zondagsvierders.
Standvastigheid in de leugen ????
2 Thessalonica 2:11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,
Als leek weet ik meer dan de beste theoloog.
Ik weet ook waarom dat zo is.
Als je echt naar Jezus en God luistert dan gebeuren er geweldige dingen in je leven.
Je doorziet Rome en alle valse kerken, waar ik ooit deel van uitmaakte.
Een simpel voorbeeld. Goede vrijdag komt eraan. Dan vieren zij de de opstanding, en elke zondagsvierder neemt dat klakkeloos aan van de valse zondagsleraren.
Het volgende zou voldoende moeten zijn voor elke eerlijke en oprechte gelovige.
Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
Heeft u de nachten al geteld.????
Het valse geloof is een miljarden bedrijf verdeel over veel contreien.
Ook de uitdaging hoort daarbij, de EO PKN enz.
En boekenschrijvers, ???? Vertellen zij ooit waar het echt om draait. Dat maakt hen niet uit, er wordt verdiend. Met leugens.
Jezus is Heer van de Sabbat, En zo ook het Vierde Gebod dat God met eigen vinger schreef tart men met handen en voeten.
Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
Wie gelooft dat nog.????

BASTIAAN

28-03-2019 09:00
Het is jammer dat Premier Netanyahu van Israël zijn geloof bouwt op VS President Trump die onder een hoedje met de Paus speelt.

Volgende maand April maakt Trump zijn echte plannen met Jeruzalem, Judea en Samaria en de Golan bekend. Dat belooft niet veel goeds voor Israël!!!

Wat ontstellend jammer dat Israël na 71 jaar onafhankelijkheid zo geen stap verder komt op deze heilloze weg van schijnvrede!!!

De enige en heilvolle weg voor Israël die definitief leidt tot Overwinning in het Midden- Oosten, is als Netanyahu heel zijn volk oproept om zich te bekeren en te buigen voor de God van Israël. Lees de profeet Joël wat er dan allemaal ten goede gebeurt in Israël.

In Psalm 81 spreekt de God van Israël ook bemoedigende Woorden:

8 In de benauwdheid riep u en Ik redde u,
Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder;
Ik beproefde u bij het water van Meriba.
9 Mijn volk, zei Ik, luister, en Ik zal onder u getuigen;
Israël, als u naar Mij luisterde!
10 Er mag onder u geen andere god zijn,
u mag zich voor geen vreemde god neerbuigen.
11 Ik ben de HEERE, uw God,
Die u uit het land Egypte leidde.
Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.
12 Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem Niet geluisterd,
Israël is tegenover Mij onwillig geweest.
13 Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart,
zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen.
14 Och, had Mijn volk naar Mij geluisterd,
was Israël in Mijn wegen gegaan!
15 In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben
en Mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders.
16 Wie de HEERE haten, zouden zich geveinsd aan Hem onderworpen hebben;
maar hún tijd zou voor eeuwig geweest zijn:
17 Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben,
ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots!

Tonnis Sprenger

27-03-2019 06:12
Trump is een zegen voor Israel. Een zegen voor het ongeboren kind. Trump komt op voor vervolgde Christenen in de wereld. Trump komt op voor zaken die de scheppings orde bevestigen en ook het gezin in zijn waarde laat. Trump is een zegen voor Amerika. Als persoon dingen fout gedaan, maar wie zonder zonde is werpe de eerste steen.

Jan34

02-03-2019 09:58
Laat Trump maar schuiven. De vorm is vaak bot, maar hij toont wel lef en aktie en schudt aan de gevestide belangen van politiek en media. Een flObama had goede vormen, maar dat was het dan wel.
De VS hadden Trump nodig. De EU heeft ook iemand nodig die de zaken opschudt. Dat zal helaas niet gebeuren, daar zorgen de EU ambtenaren wel voor: zij hebben veel te veel te verliezen. Dus kabbelt de EU rustig voort de afgrond in. OMDAT onze NL politici er geen stok voor willen steken; willen ook geen risico nemen.

itsmetoo

26-11-2018 01:14
Trump is een zegen, een betere president heeftd e US nog niet gehad. De man doet wat hij beloofd en heeft niet slechts loze praatjes. De man heeft de mens kijk gegeven in de leugenachtige media die veel verdraaid.

G'd zegene Trump vanwege zijn actie om Jeruzalem als ondeelbare hoofdstad van de Joden te erkennen, eindelijk ! Geheel zoals G'd in de Schrift herhaaldelijk vermeldt.

Bianca

28-08-2017 01:16
Trump is al een ramp!! Dat hij maar snel afgezet wordt