#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Hoe praktisch kun je zijn!

Als gelovigen uit de niet-Joodse volken is ons niet de last opgelegd van de 613 geboden en verboden van de Torah die het Joodse volk wel opgelegd kreeg. In trouw aan de Torah en de God van de Torah, Israëls God, houden orthodoxe Joden zich tot de dag van vandaag aan deze 613 leefregels. Natuurlijk gaat het ook voor hen, net als bij Abraham, om genade en om je toevertrouwen aan God (en zullen we straks één zijn in onze Messias), maar Gods vinger wijst hen ook aan hoe het leven tot in zijn intiemste en zijn wijdste cirkels in te richten voor Hem. Joden die Jesjoea als Messias belijden vinden hun eigen weg met God hierin.

Door: Teus Schep

Voor ons als gelovigen uit de volken, levend uit dezelfde genade, is er niet het bevel, de weisung, het richtinggevende onderwijs van de 613 geboden na te volgen, zomin als de mondelinge Torah met het commentaar daarop van rabbijnen, zoals die zijn neerslag kreeg in de Talmoed. Wij mogen leven met de Here Jezus, Die Zijn Geest in ons binnenste geeft, Die ons leert in alle dingen.
Dat alles neemt niet weg dat er niet voor ons, gelovigen uit de volken, in alle vrijheid, en als de Heer ons zo leidt, eens wat te snoepen valt bij onze Joodse broers en zussen. Onvoorstelbaar breed, als de oneindige oceaan, is de Talmoed en haar wijsheid. Breed en diep genoeg ook om schipbreuk te leiden wanneer je hier zonder de Here Jezus en Zijn Geest denkt te kunnen gaan spelevaren. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor heel het leven.

Het voorgaande is eigenlijk een wat breedsprakige, maar misschien toch wel nodige, inleiding tot een praktisch voorbeeld uit de Joodse Halacha, de Joodse wetgeving, dat me onder ogen kwam. Sinds kort ben ik geabonneerd op een dagelijkse Halacha-mail, waarin een rabbijn elke dag weer een ander aspect van de Joodse wetgeving ter sprake brengt en uitlegt. Enkele dagen geleden was het onderwerp: “Praten in de wc”. Wow, daar gaat het nu ook weer niet elke week over in de gemeente :-) Al luisterend naar wat de rabbijn uit diverse uitspraken van eerbiedwaardige, geleerde rabbijnen uit vroeger en tegenwoordige dagen naar voren bracht, voelde ik hoe zinvol dit eigenlijk was, en hoe mooi.

Toegegeven, dat gevoel heb ik niet elke dag wanneer ik de Halacha van de dag beluister. Maar hier, het was als betrof het een oefening in fijnzinnigheid, een oefening in zuiverheid. Praten op de wc doe je niet, volgens het onderwijs voortvloeiend uit de mondelinge traditie. Wanneer iemand probeert om het toilet binnen te gaan waar jij zit of staat, of wanneer die persoon je door de deur heen iets vraagt, dan schraap je je keel om aan te geven dat het toilet bezet is, maar je spreekt niet.

De woorden van de gelovige in Abrahams God zijn heilig, aldus de rabbijnen, en mocht je op die plek van intimiteit spreken, dan is er altijd wel een onreine geest in het onzichtbare aanwezig om jouw woorden (op een diep gevoelsniveau) te bevuilen. Wat fijnzinnig is dat, en wat diep. Om maar niet te zeggen: wat praktisch. Ik denk eerlijk gezegd, dat Gods Geest in me dit al eerder heeft laten aanvoelen (de Geest Die op de vlezen tafelen van het hart schrijft, Jeremia 31:33), maar wat mooi om het nu zo duidelijk verwoord te horen. En wat waaiert van deze fijngevoeligheid en zuiverheid in deze intieme plaats de schoonheid daarvan ook verder uit over het leven, over de gesprekken met collega's, of over de tafels van sommige talkshows, om maar eens wat dwarsstraten te noemen waar het soms wat onzuiverheid betreft dweilen met de kraan open is.

Leek me zomaar leuk om te delen. Heerlijk, om in vrijheid, met de Here Jezus en de Heilige Geest, zo af en toe eens wat krenten uit de goede pap van onze Joodse broers en zussen te vissen. Verdiept, en scherpt op. (zie: Shulchanaruchharav.com) In afwachting van de overvloed van leven en wijsheid die ons straks vanuit hen gul toe zal stromen, zoals Paulus voorziet, wanneer zij straks hun en onze Messias in het hart zullen sluiten. (Romeinen 11: 15).


Reageren