#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Enquête

117 Bijbelgetrouwe kerken groeien sneller

Uit een onderzoek (2016) naar kerkgroei blijkt dat kerken die een meer letterlijke uitleg van de Bijbel hanteren sterker groeien dan kerken met meer liberale interpretaties van de Bijbel.

Uw mening: 117-Ik geloof dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is.

"Als we kijken naar wat voor geloofssysteem leidt tot meer numerieke groei binnen kerken dan tonen de feiten dat protestantse theologie duidelijk de winnaar is." Dat zegt David Haskell, de Canadese wetenschapper die het onderzoek deed, volgens The Guardian.

Kerken die groeien in aantallen bezoekers hebben vaak een meer traditionele theologie, waarin Bijbel lezen en gebed vaak centraal staan. Zo'n 71% van de voorgangers in kerken die groeien, zeggen dagelijks de Bijbel te lezen, ten opzichte van 19% in kerken die afnemen in bezoekersaantallen. Daarnaast stelt 93% van de voorgangers en 83% van de kerkleden van groeiende kerken dat ze het eens zijn met de stelling dat 'Jezus echt uit de dood is opgestaan.' In kerken waar bezoekersaantallen afnemen is dit 67% en 56%.

Uit het onderzoek blijkt verder dat juist door het geloof in een letterlijk uitleg van de Bijbel mensen ontdekken dat ze God echt nodig hebben. En dus evangeliseren ze ook vaker en meer. Daardoor worden er ook meer nieuwe mensen aangetrokken, zoals vrienden, familie en buurtbewoners. En daardoor zijn ze ook meer geneigd kerken qua inhoud van de zondagse diensten te moderniseren, om zo beter aan te sluiten bij de leefwereld van mensen die niet gelovig zijn of nog niets hebben met het christelijk geloof.


Reageren