#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Binnenland

Bijbelgetrouwe kerken groeien sneller

Uit een nieuw onderzoek naar kerkgroei blijkt dat kerken die een meer letterlijke uitleg van de Bijbel hanteren sterker groeien dan kerken met meer liberale interpretaties van de Bijbel.

Uw mening: 117-Ik geloof dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is.

"Als we kijken naar wat voor geloofssysteem leidt tot meer numerieke groei binnen kerken dan tonen de feiten dat protestantse theologie duidelijk de winnaar is." Dat zegt David Haskell, de Canadese wetenschapper die het onderzoek deed, volgens The Guardian.

Kerken die groeien in aantallen bezoekers hebben vaak een meer traditionele theologie, waarin Bijbel lezen en gebed vaak centraal staan. Zo'n 71% van de voorgangers in kerken die groeien, zeggen dagelijks de Bijbel te lezen, ten opzichte van 19% in kerken die afnemen in bezoekersaantallen. Daarnaast stelt 93% van de voorgangers en 83% van de kerkleden van groeiende kerken dat ze het eens zijn met de stelling dat 'Jezus echt uit de dood is opgestaan.' In kerken waar bezoekersaantallen afnemen is dit 67% en 56%.

Uit het onderzoek blijkt verder dat juist door het geloof in een letterlijk uitleg van de Bijbel mensen ontdekken dat ze God echt nodig hebben. En dus evangeliseren ze ook vaker en meer. Daardoor worden er ook meer nieuwe mensen aangetrokken, zoals vrienden, familie en buurtbewoners. En daardoor zijn ze ook meer geneigd kerken qua inhoud van de zondagse diensten te moderniseren, om zo beter aan te sluiten bij de leefwereld van mensen die niet gelovig zijn of nog niets hebben met het christelijk geloof.

Reageren


Jan

27-11-2016 08:16
Hoe lang laten kerkgangers zich nog door kuiteriaanse muizen en ratten de kaas van het brood eten?
Je zal wel gek zijn om trouw een bijeenkomst te bezoeken waar geen andere boodschap te horen is als bij een vergadering van humanisten, socialisten en groenen. Waarin zelfs het Woord niet geopend wordt of alleen als receptenboek of om er afbreuk aan te doen?

Als een andere boodschap klinkt, nl. die van heil en verlossing, recht en liefde van een eeuwig trouwe God die zichzelf voor jou bezoeker opofferde tot in de dood dan is er alle reden om dat middel tot redding (de kerk) een warm hart toe te dragen, want dat geeft leven. Dan heb je alle reden samen te danken en Hem groot te maken en wil je juist wel naar die samenkomst. En dan steek je dat heil ook in het dagelijkse leven niet (besmuikt) onder stoelen of banken.