#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Christenvervolging

80 zweepslagen voor avondmaalswijn

Drie christenen uit Iran zijn veroordeeld tot 80 zweepslagen omdat ze wijn gedronken hadden tijdens een avondmaalsviering. Ze hebben daar inmiddels beroep tegen aangetekend. In een rechtszaak, die nauwelijks 10 minuten duurde, werden de drie (Mohammadreza Omidi, Yasser Mossayebzadeh en Saheb Fadaie) veroordeeld. Voor twee van hen was dat niet de eerste keer. Iran kent een streng alcoholverbod, maar dat geldt niet voor christenen. Echter, wanneer moslims zich tot het christendom bekeren, blijven ze voor de wet moslims en vallen ze nog altijd onder het verbod. Dit illustreert duidelijk de opvatting van het overheidsstandpunt dat wie als moslim geboren is, niet van geloof kan veranderen.

Kiri Kankhwende van Christian Solidarity Worldwide verklaart dat de regering de alcoholwetgeving herhaaldelijk gebruikt om het de christenen moeilijk te maken: ”Het is duidelijk een strategie om bekeringen zoveel mogelijk te ontmoedigen”. Tegelijk bestaat de indruk dat de conservatieve leden van de regering proberen een christelijke kerk te creëren die past binnen de sharia, een ‘kerk in moslimstijl’ zogezegd.

In Iran lopen verschillende rechtszaken tegen christenen. Pastor Yousef Nadarkhani wordt er samen met drie andere christenen van beschuldigd ‘acties tegen de nationale veiligheid gepleegd te hebben. Volgens mensenrechtenactivisten is dat ook een gebruikelijke formulering om mensen die er afwijkende godsdienstige of politieke ideeën op na houden, aan te pakken. De overheid gebruikt de term ‘afvalligheid’ liever niet volgens Rob Duncan van de drukkingsgroep Middle East Concern: “Aanklagers gaan de term uit de weg vanwege juridische complicaties, maar vooral omdat zo’n omschrijving een veroordeling van de internationale gemeenschap kan opleveren. De wetgeving rond ‘acties tegen de staatsveiligheid’ is erg vaag en biedt veel mogelijkheden voor veroordeling. In de ogen van de aanklagers is een moslim die zich tot het christendom bekeert alleszins een bedreiging voor de stabiliteit van het land”.

De straffen op misdaden op het vlak van de nationale veiligheid variëren van langdurige opsluiting tot de doodstraf. “Het is altijd moeilijk te voorspellen welke straffen er zullen worden uitgesproken”, aldus Kankhwende. “Zulke klachten stellen over het algemeen weinig voor en het bewijsmateriaal is doorgaans erg zwak. Bekentenissen, als ze al gemaakt worden, gebeuren meestal als gevolg van martelingen, of het dreigen met martelingen. Daarbij komt ook dat de beklaagden maar zelden over een advocaat kunnen beschikken”.

Intussen werd Behnan Irani, een moslim die zich tot Christus bekeerde en voorganger werd, na 6 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Irani, een van de leiders van de ‘Church of Iran’ werd in 2006 gearresteerd en schuldig bevonden aan acties tegen de nationale veiligheid. In 2008 kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar en in 2010 werd hij gearresteerd in een bijeenkomst van ene huiskerk – en opnieuw veroordeeld. Daardoor moest hij effectief naar de gevangenis. Gedurende de jaren die hij daar doorbracht, had hij ernstige gezondheidsproblemen, waaronder chronische, levensbedreigende interne bloedingen. Hij werd ook gemarteld door gevangenispersoneel en talloze malen geslagen door medegevangenen.

Christian Solidarity Worldwide-directeur Mervyn Thomas benadrukt dat de voortdurende bedreiging en opsluiting van christenen (en leden van andere godsdienstige minderheden) in tegenstrijd is met de grondwet van Iran en de internationale verdragen die het land gesloten heeft. Hij keert zich sterk tegen de onwettige handelingen: “Niemand mag lijden zoals pastor Irani heeft gedaan, alleen omdat iemand zijn overtuiging en zijn geweten volgt”.

Reageren


Theo Bert

27-11-2016 06:23
Ook dit verslag laat zien hoe sterk het systeem uitwerkt, zowel politiek als religieus. De bescherming van de islam gebruikt gebruikt normeloos geweld. De rechtspraak is geheel gericht op het instant houden van het systeem. Zo laat de islam zien hoe zeer zij erop gericht is alles aan haar te onderwerpen. Geestelijk gezien legt de islam beslag op het geweten van haar volgelingen. We zien waar deze verwerpelijke leer toe leid. De islam als politiek systeem duldt geen tegenspraak. Het is uiterst agressief tegen hen die zich afwenden van Mohammed, Allah en de leer van de Koran. Tolerantie jegens dit medogenloze systeem betekent acceptatie van leugens en onrecht.

Theo

25-11-2016 08:19
En dan hebben ze het in Nederland over Wilders die alleen terecht gezegd heeft : minder ( criminele ) Marokkanen . Notabene op basis van aangiften van Moslims . Het kan niet huichelachtiger . Arm Nederland